background branding

Overheid wil openbare registers niet zomaar afschermen in verband met online intimidatie

25012022Register.jpg

De ministeries die verantwoordelijk zijn voor de Kamer van Koophandel en het Kadaster willen de registers niet zomaar afschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde maandag dat de openbare informatie makkelijk gebruikt kan worden om mensen te intimideren, en vindt dat de overheid daar iets op moet bedenken. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken zeggen daarover na te denken, maar zien niet direct een oplossing.

De AP waarschuwde dat de gegevens misbruikt kunnen worden in een advies over een wet die doxing verbiedt. Dat is het publiceren van persoonlijke gegevens om iemand te intimideren. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt het "bizar" dat de gegevens op die manier misbruikt worden. 'In het verleden is met goede redenen gekozen voor openbare registers', schrijft hij in een reactie. 'Ik vind niet dat oneigenlijk gebruik en misbruik (doxing, bedreigingen) in uitzonderingsgevallen reden zijn dit zomaar prijs te geven.'

Aanpassen van de wet

Het ministerie van EZK (verantwoordelijk voor het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) wil de wet aanpassen waardoor vestigingsgegevens worden afgeschermd 'bij waarschijnlijke dreiging'. Alleen al het feit dat iemand tot een beroepsgroep hoort die veel met dreigingen te maken krijgt, zoals journalisten en advocaten, is dan aanleiding genoeg om de data te verbergen. Momenteel gebeurt dit alleen bij een 'concrete dreiging'. Maar 'dan ben je natuurlijk te laat', geeft het departement toe.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens

De AP adviseerde eerder om vestigingsadressen van thuiswerkende zzp'ers (die staan vaak geregistreerd op hun woonadres) voortaan helemaal af te schermen. Maar het algemeen afschermen van dit soort vestigingsadressen zou indruisen tegen het idee van het register, aldus het ministerie. 'Je moet kunnen weten met wie je zaken doet.'

'Register moet meegroeien met de tijd'

EZK benadrukt wel dat 'het Handelsregister moet meegroeien met de tijd'. Het departement werkt dan ook aan 'een nieuwe aanpak voor hoe de KVK met data omgaat'. Het 'breder afschermen van vestigingsadressen en andere persoonsinformatie' is daarbij in de toekomst wel 'een serieuze optie'. De Jonge laat weten dat hij het advies van de AP bestudeert.

'Het maakt niet uit of informatie al vindbaar is ergens online', laat het ministerie van Justitie en Veiligheid desgevraagd weten. Het wetsvoorstel over doxing 'gaat er juist om' dat misbruik van dit soort gegevens wordt bestreden. De AP noemt het een 'goede zaak' dat slachtoffers naar de politie kunnen stappen en daders van doxing straf zouden riskeren.

Bron: ANP