Overlijdensrisicoverzekering: gespaard hypotheekdeel bij overlijden naar ABN AMRO

Hans Koningstein en zijn vrouw Ans sloten tien jaar geleden bij ABN AMRO een spaarhypotheek af en twee overlijdensrisicoverzekeringen (ORV's). Ze wilden zekerheid. Ze wilden gegarandeerd aan het eind van de looptijd de hypotheek volledig kunnen aflossen. En mocht één van beiden voor de einddatum overlijden, dan konden ze terugvallen op hun verzekering. Tenminste, daar gingen ze vanuit.

Hans en Ans Koningstein zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Het echtpaar sluit begin 2009 een spaarhypotheek af ter hoogte van 246.600 euro, die ze in 2029 volledig willen aflossen. Omdat ze beiden werken en samen voor de hypotheek sparen, willen ze het risico afdekken als één van beiden overlijdt en dat inkomen zou wegvallen.

Lees ook: Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Op aanraden van tussenpersoon Hypotheek Visie in Den Bosch sluiten ze kruislings twee overlijdensrisicoverzekeringen af. Dit is fiscaal aantrekkelijk. Ze besluiten niet het hele hypotheekbedrag te verzekeren, maar 146.000 euro. Daarvoor betalen ze ieder maand premie. Daarnaast sparen ze de komende twintig jaar iedere maand voor de aflossing van hun volledige hypotheek. Mocht één van beiden overlijden vóór 2029, dan kan de achterblijver op één inkomen de openstaande 100.000 euro sparen voor de aflossing van de hypotheek.  

Addertje onder het gras: gat van 100.000 euro

Er zit een addertje onder het gras bij deze Spaargroeiverzekering van ABN AMRO. De overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert bij overlijden 146.000 euro uit. Het deel wat het echtpaar inmiddels zelf bij elkaar gespaard heeft voor de aflossing vervalt volledig aan ABN AMRO. Dus overlijdt één van beiden een paar dagen vóór 2029, dan blijft de achterblijver zitten met een gat van 100.000 euro, terwijl ze wel het hele bedrag van 246.6000 euro bij elkaar gespaard hebben.

Hoogste tijd dat Kees van Dijkhuizen, voorzitter ABN AMRO zich persoonlijk over deze casus buigt… en het probleem oplost! Ook voor de 550 andere ABN AMRO-klanten die hiermee te maken hebben. Want nu trekt de klant aan het kortste eind…Help mee, deel dit bericht op Facebook of Twitter, of laat een reactie achter onder dit bericht weten dat jij vindt dat hij in actie moet komen!

Bekijk op Facebook

Bonusparticipaties

Dit komt door zogenoemde 'bonusparticipaties' - zeg maar een omgekeerde negatieve overlijdensrisicoverzekering. Je krijgt premiekorting in ruil voor het risico dat de consument loopt om zijn hele spaartegoed te verliezen. Mocht je overlijden, dan keert de bank maximaal 146.000 euro uit en krijgt de bank vervolgens het hele opgebouwde spaardeel.

Teleurgesteld en boos

Over dit risico heft hun tussenpersoon Hypotheek Visie nooit iets verteld aan Hans en Ans, en ook uit de polisvoorwaarden kun je dit als consument niet afleiden. Hans Koningstein zegt: 'Ik ben teleurgesteld in de gang van zaken en boos.'

Hij kreeg vorig jaar uit het niets een brief van ABN AMRO om hen te waarschuwen voor dit risico. 'Ik was verbaasd, onthutst. Dit was ons niet bekend. In de adviesgesprekken is daarover niet gesproken en het blijkt nergens uit de stukken, de polis, het aanvraagformulier en de polisvoorwaarden. We hebben alles tot de letter nauwkeurig nagekeken, maar we kunnen deze constructie niet terugvinden.'

Slechte constructie

Financieel expert Jeroen Wolfsen kijkt op verzoek van Radar naar deze hypotheek. 'Ik vind het een slechte constructie en er is geen mens die er bewust voor kiest om te zeggen: ''gooi mijn ton maar weg''. Geef mij maar wat extra premiekorting en dan spaar ik wat harder. Dat is niet de intentie die een klant heeft.'

Projectteam Spaargroeipolis is niet voor niets

Wolfsen vreest dat niet alleen het echtpaar Koningstein dit risico loopt. 'Ik heb het vermoeden dat het verhaal speelt bij mensen die samenwonen of getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, want dan worden polissen om een belastingtechnische reden uit elkaar gehaald (kruislings afgesloten) en dan ontstaat dit probleem waarschijnlijk.'

ABN AMRO heeft niet voor niets een speciaal 'Projectteam Spaargroeipolis' opgericht om klanten te waarschuwen.

Wolfsen zegt: 'Misschien is het ook wel een paar keer misgegaan. Want er zijn natuurlijk absoluut meer mensen die deze constructie hebben die overleden zijn en gewoon minder uitgekeerd krijgen dan dat ze gespaard hebben.'

Geen reactie van tussenpersoon

Hans en Ans stappen in oktober - na dit onheilsbericht van ABN AMRO - naar hun tussenpersoon Hypotheek Visie om te overleggen hoe ze dit probleem moeten oplossen. Een tussenpersoon heeft zorgplicht en heeft provisie ontvangen voor het afgesloten product. Het echtpaar heeft in november een gesprek en dan wordt het angstvallig stil. Ze krijgen geen inhoudelijke reactie op hun mails en terugbelverzoeken. Alleen de mededeling: 'Ik heb nog geen reactie, mijn collega gaat er achteraan.'

19.200 euro méér betalen

Ondertussen komt ABN AMRO met  een 'oplossing'. Het stel moet de komende tien jaar 160 euro per maand méér betalen om het mogelijke gat van 100.000 euro na overlijden te dichten. Een totaalbedrag van 19.200 euro: iets waar ze niet mee akkoord gaan. 'Het is een belachelijk voorstel, want in feite wordt nu het risico wat ABN AMRO in het leven heeft geroepen weer over onze rug afgewenteld,' zegt Hans Koningstein.

Geen kosten berekenen

Radar belt behalve met ABN AMRO ook met Hypotheek Visie voor opheldering. Dezelfde middag nog belt een financieel planner van Hypotheek Visie het echtpaar Koningstein en onze redactie terug. Dan kan het ineens wél.

De tussenpersoon wil de huidige spaarhypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek en een losse ORV afsluiten, zodat het opgebouwde kapitaal in de spaarpot niet meer vervalt aan ABN AMRO. 'De nieuwe ORV-premie zal bij een volledige dekking bij overlijden circa 40 euro per maand zijn', schrijft de adviseur. Hypotheek Visie wil voor deze aanpassing geen kosten berekenen.

Maar de adviseur blijft het antwoord op de volgende vraag schuldig: wie draait er op voor de administratiekosten om de hypotheekvorm te wijzigen en de extra  premie voor de nieuwe ORV?

'We sparen niet voor de bank'

Niet alleen de tussenpersoon treft blaam, maar ook de bank die dit ondoorzichtige product heeft bedacht. Hans zegt: 'Ik vind dat een bank als ABN AMRO, één van de grootste handelsbanken van Nederland, ook een maatschappelijk belang heeft. En als ABN AMRO op grote schaal een product heeft verkocht dat niet deugt, dan zijn er dus heel veel mensen zoals wij gedupeerd. En daar moet een oplossing voor gekozen gevonden worden.' Zijn vrouw Ans vult hem aan: 'Als we toen geweten dat dit de constructie was, hadden we deze hypotheek nooit afgesloten. Wat we sparen niet voor de bank. We sparen voor onszelf.'

550 klanten met lagere dekking

ABN AMRO laat weten dat 550 klanten ooit voor een lagere overlijdensrisicodekking hebben gekozen. De bank heeft deze klanten inmiddels gesproken. 'In 2017 heeft ABN AMRO besloten om een deel van de klanten met een spaarhypotheek proactief te benaderen. Vanzelfsprekend vindt de bank het vervelend dat de klant in uw uitzending niet tevreden is met de oplossing, en wij gaan vanzelfsprekend graag nogmaals met hem in gesprek.'

Tussenpersoon Hypotheek Visie had 13 februari een afspraak met het echtpaar Koningstein om de opties te bespreken. 

Tussenpersoon of bank moet opdraaien voor extra kosten

Financieel adviseur Jeroen Wolfsen zit in de uitzending van Radar om diverse opties te bespreken. Hij pleit ervoor dat ABN AMRO de polis zo aanpast dat de klant geen verlies meer heeft van kapitaal bij overlijden.

Als je op oudere leeftijd een nieuwe overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten, krijg je te maken met gestegen premies - zeker als je gezondheid in de loop der jaren achteruit is gegaan, ondanks dat de premies voor een losse ORV de afgelopen jaren flink zijn gedaald. Jeroen Wolfsen vindt dat de tussenpersoon of de bank moet opdraaien voor de extra kosten. 'De klant in ieder geval niet. Die is te goeder trouw en had geen enkele aanleiding om aan dit product te twijfelen.' 

'ABN AMRO, kom in actie!'

Radar besteedde in 2013 aandacht aan de dalende premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV).

Bekijk het item: Goedkopere ORV

Forumreacties

171
  • Door Radar

Een echtpaar sluit een ABN AMRO-spaarhypotheek af, die het stel aan het eind helemaal aflost. Daarnaast sluiten ze voor de zekerheid twee keer een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af. Mocht één van beiden vóór de einddatum komen te overlijden, dan blijft de achterblijver niet met een enorme schuld zitten. Er zit echter een addertje onder het gras. Bij overlijden keert de ORV ongeveer de helft van hun hypotheek uit. Het deel dat ze al die jaren zélf sparen in hun spaarhypotheek gaat vervolgens direct naar ABN AMRO. Meer informatie over dit onderwerp.

  • Door Lady1234

Ik denk eerder dat die ORV volledig tot uitkering komt en dat de waarde van de kapitaalverzekering komt te vervallen aan de maatschappij, tenslotte keert die slechts uit bij in leven zijn op de einddatum. En dat was de verzekerde niet.

  • Door k2p

Wat een raar en onvolledig verhaal. Er zal bij die ORV duidelijk benoemd zijn hoeveel er aan wie en wanneer gaat. En wanneer die ORV afloopt.