Overstappen naar andere bank: wie regelt wat?

Wie wil overstappen naar een andere bank kan gebruikmaken van de Overstapservice. Daarbij zou je probleemloos van de ene naar de andere bank kunnen switchen, maar dat gaat niet altijd goed en als je pech hebt duurt het maanden voordat de bank goedkeuring geeft. 

Het was twee weken geleden nog in het nieuws: consumenten zijn ontevreden over hun bank. De kosten staan niet in verhouding tot de service die verleend wordt, de lage (spaar)rente en het bonusbeleid dat banken hanteren. Uit recent onderzoek van de Consumentenbond kwam naar voren dat banken, aldus consumenten, steeds minder leveren terwijl de kosten voor de klant stijgen.

Lees ook: Veel consumenten ontevreden over tarieven bank

ING weigert steeds overstap

Als je dus ontevreden bent kan je overstappen naar een andere bank. Monica van Papendrecht is al een half jaar bezig om dat geregeld te krijgen. Ze is klant bij ING Bank, maar wil naar de Triodos. Nadat ze een rekening opende bij Triodos vraagt ze bij die bank de Overstapservice aan. Half september doet ze de aanvraag. Eind oktober wijst ING de overstap voor het eerst af: de naam op het aanvraagformulier komt niet exact overeen met die bij de rekening. Er volgt een nieuwe aanvraag. Eind december wijst ING de aanvraag af zonder opgaaf van reden. Navraag leert dat de handtekeningen niet exact overeen zouden komen. Monica zet haar krabbel op speciale handtekeningenkaarten van ING en stuurt die op. Begin februari volgt weer een afwijzing.

Dit keer belt Monica ING om het probleem aan te horen. ING blijkt de hele aanvraag voor de overstap niet in het systeem te hebben staan. Ook blijken de handtekeningenkaarten niet te zijn ontvangen. Daarop dient ze een klacht in bij ING over de gang van zaken. ING stuurt een bloemetje, maar lost Monica's probleem niet op.

Reactie Betaalvereniging Nederland

Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging Nederland reageert dat dit niet de bedoeling is van de Overstapservice. 'Dit is een onfortuinlijke en zeldzame samenloop van omstandigheden.' Boudewijn zegt dat voor een goede overstap de namen exact overeen moeten komen. 'Wanneer de handtekening voor de oude rekening erg oud is, kan dat ook tot een afwijzing leiden. Gelukkig wordt de Overstapservice gedigitaliseerd, zodat je die met een digitale handtekening kunt aanvragen.' ING, SNS, ASN Bank, Knab en Bunq maken nu al gebruik van de digitale handtekening, Triodos nog niet.

Wat is de Overstapservice eigenlijk?

De Overstapservice is een initiatief van banken om het overstapproces van de ene naar de andere bank eenvoudiger te maken. Je vraagt bij je nieuwe bank de Overstapservice aan en die dient de aanvraag dan in bij je oude bank. De service is gratis en na de aanvraag duurt het ongeveer tien werkdagen voordat de Overstapservice ingaat, maar consumenten kunnen de aanvraag al drie maanden eerder indienen.

Wat regelt de bank voor je?

Gedurende dertien maanden worden alle inkomende betalingen automatisch doorgeleid naar het nieuwe rekeningnummer. Ook worden automatische incasso's doorgeleid, maar daarbij krijgt de incassant (bijvoorbeeld een energiebedrijf) een melding met het nieuwe rekeningnummer dat de consument is overgestapt.

Wat moet je zelf regelen?

Je salaris wordt dus wel doorgeleid van je oude naar je nieuwe bankrekening, maar je moet wel zelf bij je werkgever aangeven wat je nieuwe rekeningnummer is. Dat geldt volgens Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging ook voor anderen die weleens geld op je rekening storten. 'Denk daarbij aan salaris, uitkeringen, pensioen, terugbetalingen, schenkingen, vergoedingen, etc.'

Bank weigert overstap: wat moet je doen?

'Ga naar je oude bank en vraag om uitleg. Er zijn bijzondere omstandigheden die een overstap kunnen belemmeren, zoals een faillissement, een beslaglegging, een regeling voor schuldsanering en dergelijke.' Heb je bij je oude bank een hoge lening? Is die vóór de overstap niet helemaal afgelost? 'Dan kan de oude bank wel meewerken aan de overstap maar weigeren om de oude rekening op te heffen en van de consument verlangen dat zijn salaris, uitkering of pensioen op de oude betaalrekening blijft binnenkomen.'

Reactie ING

'We betreuren het zeer dat het tot nu toe niet gelukt is om de Overstapservice in werking te brengen.

Omdat de handtekening die de klant bij Triodos zette niet overeenkomt met de handtekening die bekend is bij ING, is het verzoek om gebruik te maken van de Overstapservice afgewezen. Vervolgens is abusievelijk de klant verzocht om handtekeningenkaarten te ondertekenen. Dit is echter een proces bij ING dat niet meer van toepassing is (handtekeningen zijn tegenwoordig gedigitaliseerd) en om die reden zijn deze kaarten dan ook niet verwerkt. De enige manier om de handtekening bij ING te wijzigen, is om dit te doen op een ING-kantoor of een ING-servicepunt. ING biedt bij deze nogmaals haar excuses aan voor het verloop van deze klantervaring.'

Oplossing?

ING heeft Monica verzocht alsnog een handtekening te komen zetten. Dan zal Monica (hopelijk voor de laatste keer) de Overstapservice bij Triodos kunnen aanvragen.

Meer over