Patiënt krijgt soms ander medicijn

Ziekenhuizen schrijven uit kostenoverwegingen soms minder of goedkopere medicijnen voor dan artsen medisch noodzakelijk achten. Dat schrijft de Volkskrant.

Ten minste tientallen patiënten, onder wie kinderen, moesten het afgelopen jaar op niet-medische gronden van medicijnen wisselen. Het probleem kwam aan het licht na onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenverdeling (EGV), in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid.

Schippers, die het rapport op 15 mei met de Tweede Kamer deelde, noemt de bevindingen zorgwekkend. 'Een voorschrijver dient altijd conform de stand van de wetenschap en de praktijk van de geneesmiddelen te kunnen voorschrijven', aldus de minister. 'Duur waar het moet, goedkoop waar het kan.'

Per 1 januari 2013 is de bekostiging van enkele kankermedicijnen, groeihormonen en ontstekingsremmers overgeheveld van reguliere apotheken naar ziekenhuisbudgetten. Vanwege het onbedoelde neveneffect heeft Schippers besloten de overheveling voorlopig op te schorten.

Bron: ANP