background branding

'Patiënten psychische klachten beter helpen'

De huisartsen in Nederland maken zich zorgen om het gebrek aan hulp voor mensen met psychische klachten. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) na een peiling onder meer dan 800 huisartsen.

Het aantal mensen met psychische klachten is het laatste half jaar sterk toegenomen, zo constateert 56 procent van de huisartsen. En 45 procent van de huisartsen geeft aan dat er ook meer patiënten zijn bijgekomen met complexe klachten.

Er zijn volgens de huisartsen steeds minder mogelijkheden om die mensen door te verwijzen naar de meer gespecialiseerde GGZ. 'De huisarts is als vertrouwenspersoon van de patiënt bij uitstek in staat om deze zorg te leveren', aldus Steven van Eijck, voorzitter van de LHV. ,'Maar dan moet er wel voldoende capaciteit zijn om mensen met complexere klachten door te verwijzen. Dit onderzoek laat helaas een ander beeld zien.'

Een derde van de huisartsen vindt dat de doorverwijsmogelijkheden naar de GGZ verslechteren. Van Eijck: 'Dit is echt een zorgelijke ontwikkeling. Alle spelers in de keten, van huisarts tot psycholoog en psychiater, willen voorkomen dat die moeder van twee kinderen met een ernstige depressie die niet door de huisarts behandeld kan worden, langer langs de kant staat dan nodig. Feit is dat er minder geld beschikbaar is voor meer gespecialiseerde GGZ. Maar daar mag de patiënt nooit de dupe van worden.'