background branding

Pensioenfondsen communiceren slecht naar deelnemers

26042022-pensioenfondsen.jpg

In de communicatie van pensioenfondsen aan deelnemers zitten nog regelmatig fouten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder roept partijen in de pensioensector op dit te verbeteren vóórdat de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel ingaat. Daarbij is niet uitgesloten dat er komend jaar nog extra onderzoek gedaan wordt bij verschillende partijen om te zien of wettelijke verplichtingen rond de communicatie worden nageleefd.

Eigen onderzoek van de AFM wijst uit dat de administratie zelf vaak wel op orde is, maar dat het misgaat bij de vertaalslag van informatie in brieven naar werkenden en gepensioneerden. Dan gaat het bijvoorbeeld om verkeerde weergaven van de verlening van toeslagen, fouten bij overgangsregelingen of het niet versturen van brieven. Vaak raakt dit maar een klein percentage van deelnemers, erkent de AFM in een rapport. Maar door de grote aantallen gaat het al snel over tienduizenden of soms wel honderdduizenden deelnemers per jaar. En daar zitten ook mensen bij die financieel kwetsbaar zijn.

Handmatige berekeningen, verouderde gegevens en verkeerde selecties

Volgens de financiële waakhond speelt mee dat berekeningen soms nog handmatig gebeuren. Ook wordt er nog wel eens gebruik gemaakt van verouderde gegevens of wordt er een verkeerde selectie gemaakt binnen de administratie. De aandacht voor verbeteringen op dit vlak is de afgelopen tijd wel toegenomen, maar er moet toch nog het nodige gebeuren.

De toezichthouder verwacht ook van pensioenuitvoerders dat zij helder aangeven hoe het beleid rondom de afhandeling van correcties is geregeld. Dit is volgens de AFM van belang omdat deelnemers behoren te weten waar zij aan toe zijn en wat zij kunnen verwachten. Van de onderzochte partijen had maar drie op de tien zo'n beleid opgesteld. En slechts 6 procent had dit beleid openbaar gemaakt, ondanks een oproep daartoe door het kabinet.

Grote hervorming pensioenstelsel

In Den Haag wordt al jaren gewerkt aan een grote hervorming van het pensioenstelsel. Het moest straks duidelijker worden wat je aan premie inlegt en wat je aan vermogen opbouwt. Ook is het de bedoeling dat pensioenen eerder omhoog kunnen als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Het kabinet stuurde de nieuwe pensioenwet eind maart naar de Tweede Kamer. De verwachting is dat de nieuwe regels volgend jaar al ingaan. Maar fondsen krijgen wel vier jaar de tijd om alle pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Bron: ANP