'Pensioenfondsen niet transparant over gemaakte kosten'

01:04 pensioenfonds.jpg

Meer dan de helft van de pensioenfondsen is te weinig transparant over de kosten die het maakt. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder roept op tot verbetering, want transparantie hierover zou erg belangrijk zijn voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Negentig van de in totaal 166 onderzochte grotere fondsen hadden hun gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag over 2019 opgenomen. De gemaakte fouten variëren. In een op de vijf jaarverslagen ontbrak bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel.

9 miljard euro aan kosten

Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer 9 miljard euro aan kosten per jaar. Dat komt neer op bijna 0,6 procent van het totaal belegde pensioenvermogen. Maar de kosten per deelnemer verschillen soms sterk tussen pensioenfondsen.

Daarvoor kunnen goede redenen zijn, erkent de AFM. Bijvoorbeeld de snelheid van klachtenafhandeling, complexere beleggingen, het bewust spreiden van risico’s of het najagen van hogere rendementen. Maar de fondsen moeten dit wel uitleggen.

Betere rapportage essentieel voor pensienhervormingen

Door de grootscheepse pensioenhervormingen die er aankomen, is het belangrijk dat de fondsen hun kosten beter gaan rapporteren. In het nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen namelijk direct in mindering gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers.

Bron: ANP