background branding

Pensioenkorting dreigt ook na nieuw stelsel

pensioenkorting-16042019.jpg

De financiële positie van pensioenfondsen is de afgelopen tijd zo verslechterd dat ook een nieuw pensioenstelsel de verlaging van miljoenen pensioenen waarschijnlijk niet kan voorkomen. Kabinet, vakbeweging en werkgevers hoopten die juist weg te nemen met afspraken over een nieuw stelsel. De verslechtering van de fondsen legt daarmee een nieuwe hypotheek op het overleg, schrijft de Volkskrant.

Als de grote pensioenfondsen later deze week hun kwartaalcijfers presenteren, zal blijken dat de dekkingsgraad, die aangeeft of er genoeg geld is om alle pensioenen te financieren, is gedaald. Dat geldt voor de pensioenfondsen voor de metaalindustrie en de metaalnijverheid, PME en PMT, het ambtenarenfonds ABP en het fonds voor de zorg, PFZW. Dit bevestigen ingewijden bij de fondsen.

Eerst dachten kabinet en de sociale partners dat de kortingen van tafel zouden zijn als de pensioenfondsen geen reserves meer hoefden te hebben en dat de nieuwe pensioenopbouw betaald kon worden. Maar veel fondsen staan er nu zo slecht voor dat ze ook met de nieuwe afspraken de pensioenen moeten verlagen.

Bron: ANP MediaWatch / Volkskrant