Peter (77) wacht al acht maanden op gehandicaptenparkeerkaart: ‘Steeds verder geïsoleerd’

fotor_2023-3-30_11_37_39.png

Al jaren lijdt Peter van Giessel (77) aan de ziekte van Parkinson. In 2022 verslechtert zijn situatie snel, waardoor hij niet ver meer kan lopen. Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) zou uitkomst bieden: dan kan hij weer op pad zonder afhankelijk te zijn van anderen. Maar de aanvraag bij de gemeente Zoetermeer duurt nu al acht maanden.

Radar spreekt Peters’ vrouw Trudy over de situatie, omdat Peter door zijn ziekte niet meer goed kan praten.

In augustus 2022 werd de parkeerkaart aangevraagd bij het Wmo-loket van de gemeente Zoetermeer. “We kregen te horen dat het niet mogelijk was om binnen de gestelde termijn van acht weken een reactie te ontvangen”, zegt Trudy. 

‘Het is niet anders’, dachten zij en haar man. Maar na vijf maanden wachten raakte het geduld op en besloot Trudy te bellen. “Er was nog steeds niets bekend over de status van de aanvraag en die kon ook niet worden versneld.”

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit 2015 regelt ondersteuning voor burgers, van huishoudelijke hulp tot vervoersvoorzieningen. Het doel van de wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.


Trudy baalt dat versnelling niet mogelijk is. “Hij is afhankelijk van anderen en leidt een steeds meer geïsoleerd leven. Dat terwijl hij geestelijk nog heel goed is.”

Hij kan bijvoorbeeld niet zelf naar fysiotherapie of naar de dokter, waar hij regelmatig naartoe moet vanwege zijn ziekte. Vanaf de parkeerplaats is het te ver lopen. Met een gehandicaptenparkeerkaart zou hij vlak voor de deur kunnen parkeren. “Het is te gek voor woorden dat je zo in je zelfstandigheid wordt beknot”, besluit Trudy.

Gemeente: ‘Hebben aan noodrem getrokken’

De gemeente Zoetermeer bevestigt de lange wachttijd. Onwenselijk?  “Honderd procent”, zegt een woordvoerder. “We trekken het ons dan ook persoonlijk aan en hebben alles in werking gezet om de ontstane situatie op te lossen.”

Oorzaak is volgens de gemeente onder andere een groot tekort aan personeel, terwijl steeds meer mensen een beroep doen op Wmo-voorzieningen. “Uiteindelijk liep het dermate uit de hand dat de gemeente aan de noodrem heeft getrokken. Er is een extern bureau ingeschakeld om de achterstanden in te lopen."

Nieuwe Wmo-aanvragen worden wél via de reguliere weg behandeld. Op die manier kan volgens de gemeente aan de efficiëntie van het verouderde aanvraagproces worden gewerkt. Opmerkelijk: het betekent dat nieuwe aanvragen aanzienlijk sneller worden behandeld dan die van Peter, omdat die van hem bij het externe bureau is beland.

De gemeente erkent dat dit vervelend is, maar is er van overtuigd dat het nodig is om het probleem structureel op te kunnen lossen. "Omdat dit onderscheid voor inwoners niet duidelijk is zal dit beter toegelicht worden op de gemeentelijke website", is te lezen in een raadsdocument.

Meer gemeenten worstelen met uitvoering Wmo

Veel gemeenten lopen tegen problemen aan sinds de overheveling van overheidstaken in 2015. Onderzoek van Kassa, waar 169 gemeenten aan meewerkten, bevestigt dat andere gemeenten ook met Wmo-aanvragen worstelen.

Alleen voor huishoudelijke hulp al moesten in december ruim 3.500 mensen langer wachten dan de wettelijke termijn van acht weken. Oorzaak van de wachttijden zijn ook volgens een groot deel van deze  gemeenten een tekort aan personeel.

Maar hoe lang moet Peter nog wachten tot zijn aanvraag wordt behandeld? “Ze zijn nu bij de aanvragen van juli”, zegt de gemeentewoordvoerder na aanvraag bij het externe bureau. “Peter deed zijn aanvraag een maand later, dus hij is bijna aan de beurt.”  Iemand bovenop de stapel leggen, is volgens de gemeente geen optie. “Er zijn veel soortgelijke gevallen.”

De gemeente Zoetermeer verwacht dat begin augustus alle achterstanden zijn weggewerkt. 

Forumreacties

38
  • Door Radar

Op de onze website besteden we aandacht aan de situatie van Peter van Giessel. Hij heeft in augustus een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aangevraagd, maar wacht nog steeds. Heb jij (of ken jij iemand) die ook ervaring heeft met trage Wmo-aanvragen? We horen het graag. Het artikel is hier te lezen: https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/peter-77-wacht-al-acht-maanden-op-gehandicaptenparkeerkaart-steeds-verder-geisoleerd/ Groet, Internetredactie Radar

  • Door Onkruid71

Ik heb dat met een traplift gehad, dat diede 3 a 4 maanden. En ik heb ook gemerkt, dat simpele vragen soms weken kunnen duren voor dat je antwoord krijgt,

  • Door HandigeHarrie

Ik ken iemand die een mobiele unit in de tuin had aangevraagd, voor een ongeneeslijk zieke partner. Dat duurde eindeloos, bellen had geen succes totdat de vraag werd gesteld : "vertragen jullie het net zolang tot mijn partner dood is en we de unit niet meer nodig hebben?".