Plan voor ongekende energiebesparing

Met een landelijke voorlichtingscampagne wordt volgend jaar de grootste energiebesparingsoperatie ooit in gang gezet. Dat schrijft Trouw dinsdag op de voorpagina.

Milieubeweging, overheid en energiesector willen met 'een vliegende start' een nationaal draagvlak bereiken voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit een vertrouwelijk conceptrapport, onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Alleen door hard ingrijpen in het energieverbruik kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 worden teruggedrongen, aldus het rapport.

In 2020 moet van minstens één miljoen huishoudens en bedrijven ruim de helft van het elektriciteitsverbruik uit duurzame energiebronnen komen, zoals wind en zon. Ook moeten alle woningen energieneutraal zijn - het verbruik mag niet groter zijn dan wat er in of nabij de gebouwen aan duurzame energie wordt opgewekt.

Er is discussie welke maatregelen er verplicht moeten worden. Vrijdag wordt er verder gepraat over het rapport, maar de milieubeweging vindt dat er een overeenstemming moet komen over de verplichte maatregelen. 'Zonder dat zal een Energieakkoord zinloos zijn’, aldus Sible Schöne, directeur van Hier Klimaatcampagne. 

Het Energieakkoord moet in juli klaar liggen. Het pakket maatregelen zal volgens het rapport tot 2020 ten minste 10.000 extra banen per jaar opleveren. 

Bron: ANP