Plannen Urgenda-klimaatzaak kosten kabinet meer tijd

windmolens-klimaat-24042019.jpg

Het kabinet maakt niet meer deze maand, maar waarschijnlijk begin juni bekend welke extra maatregelen het neemt om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf. Eerder liep ook de uitwerking van het klimaatakkoord al vertraging op.

Nederland moet volgens het Urgenda-vonnis de CO2-uitstoot volgend jaar met een kwart hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Omdat het huidige beleid niet voldoet, zijn extra ingrepen noodzakelijk, onder meer de vervroegde sluiting van de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam. Het kabinet zou het complete pakket aanvankelijk in april presenteren.

Urganda-maatregelen hangen nauw samen met klimaatakkoord

Maar de Urgenda-maatregelen hangen volgens ingewijden nauw samen met het klimaatakkoord, dat op de langere termijn voor een verdere CO2-vermindering moet zorgen. Daarom kiest het kabinet ervoor al die klimaatvoorstellen begin juni tegelijkertijd naar buiten te brengen.

Ook het klimaatakkoord bleek in zijn oorspronkelijke vorm onvoldoende om de beoogde halvering van de uitstoot in 2030 te halen. Het kabinet studeert daarom onder meer op een CO2-belasting voor de industrie.

Bron: ANP