Plannen voor verpleeghuissector goedgekeurd

plannen-verpleeghuizen-22052019.jpg

De verpleeghuissector kan nog dit jaar 583 miljoen euro investeren in het verbeteren van de zorg. De verantwoordelijke zorgkantoren hebben plannen van zorgaanbieders hiervoor goedgekeurd, meldt Zorgverzekeraars Nederland.

In totaal werd er door het gezondheidsministerie voor dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. De zorgaanbieders konden budgetten aanvragen door 'kwaliteitsplannen' in te dienen. De zorgkantoren hebben de plannen nu voor 583 miljoen euro goedgekeurd. De 17 miljoen die nog over is, wordt gereserveerd voor aanbieders die nog met goede extra plannen komen voor bijvoorbeeld uitbreiding van hun capacteit.

Er is in de plannen 496 miljoen voor het aantrekken van extra zorgpersoneel bestemd en 87 miljoen voor extra investeringen in kwaliteit van zorg. Er kunnen 9807 extra fte's bij komen, 9,4 procent bovenop de huidige 104.130.

Steeds meer personeel

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren ook al sterk gegroeid, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In 2017 en 2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken. Vergeleken met 2016 waren er vorig jaar al acht werknemers extra op een gemiddelde verpleeghuislocatie. In de kwaliteitsplannen voor 2019 komen er nog eens gemiddeld acht mensen bij. Genoemde 9807 fte's zullen waarschijnlijk worden ingevuld door 19.000 mensen, doordat er nogal wat parttimers actief zijn in de zorg.

'Extra inzet loont'

Het kabinet stelt al enkele jaren meer geld beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. De resultaten tot nu toe laten zien dat de sector zich sterk heeft ingespannen om extra personeel te werven en dat de inzet loont, aldus het ministerie. 'Daarnaast toont de sector in de nieuwe kwaliteitsplannen een stevige ambitie om, ondanks de krappe arbeidsmarkt, nog meer personeel aan te trekken.'

'We zijn er nog niet'

Gezondheidsminister Hugo de Jonge is tevreden: 'Wat we nu zien is dat er een brede beweging op gang is gekomen om meer liefdevolle en persoonsgerichte zorg te bieden in de verpleeghuizen in heel het land. We zijn er nog niet, en we hebben nog veel slagen te slaan, maar het is mijn overtuiging dat bewoners en medewerkers echt het verschil al merken.'

Bron: ANP