'Positie van jongeren op de arbeidsmarkt verslechtert, extra maatregelen nodig'

Jongerenarbeidsmarkt_28.04.2020.jpg

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Daarvoor waarschuwen de jongerenorganisaties van vakbonden VCP, CNV en FNV. Ze willen dat het kabinet extra maatregelen treft.

Voor het uitbreken van de crisis hadden jongeren het volgens de bonden al niet makkelijk, doordat het lang duurde voor ze een vast inkomen hebben en door zaken als prestatiedruk. Door massaal banenverlies is hun situatie nu verder verslechterd. Uit cijfers komt naar voren dat veel jonge flexwerkers op straat worden gezet, constateren de organisaties. Veel van hen vallen vervolgens in een financieel gat omdat ze nog niet lang op de arbeidsmarkt actief zijn. Het stelsel van sociale zekerheid biedt nauwelijks soelaas.

Onzekere toekomst

Sacha Heemskerk van VCP Young Professionals zegt zich ook zorgen te maken maakt over de positie van jongeren op de langere termijn. 'In een recessie is het een stuk lastiger om werk te vinden en te behouden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling, werkervaring, loonontwikkeling en levert stressvolle situaties op. De toekomst is onzeker voor jongeren.'

Nieuwe aanpak jeugdwerkloosheid

De organisaties roepen het kabinet op zo snel mogelijk een nieuwe aanpak jeugdwerkloosheid op te zetten, zodat jongeren niet buiten de boot vallen. 'Concreet pleiten wij voor voldoende startersbanen, het bieden van ondersteuning aan jongeren om zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en verbetering van informatievoorziening over de kansen op de arbeidsmarkt', zegt Semih Eski van CNV Jongeren.

Bron: ANP