background branding

Positief over e-sigaret als stophulp, maar ook veel zorgen om gezondheid

e-sigaret-dampen-gewone-sigaret-tabak-81019-780.jpg

De e-sigaret wordt door ruim twee derde van de ondervraagde (ex-)gebruikers aangeraden als hulpmiddel om te stoppen met roken. Weinig gebruikers melden gezondheidsklachten. Toch maken veel mensen zich zorgen om de effecten van de e-sigaret op de gezondheid. Want óók een e-sigaret bevat schadelijke stoffen. Over de vraag of de e-sigaret verboden moet worden, zijn de deelnemers aan het onderzoek (precies!) verdeeld.

De helft van de ruim 5.800 ondervraagde e-rokers heeft weleens geprobeerd daarmee te stoppen of te minderen. 65 procent is dat gelukt: zij gebruiken geen e-sigarette meer. Nog eens 19 procent is het deels gelukt om te minderen. 1 op de 6 lukt het niet, of alleen door (weer) meer 'gewone' sigaretten te roken.

De e-sigaret geeft mij mn rustmoment. Ben niet voornemens ermee te stoppen.
 

Veruit de meeste mensen (84%) gebruik(t)en de e-sigaret op dagelijkse basis. 4 procent heeft het alleen een keertje uitgeprobeerd. Een grote meerderheid (86%) gebuikt(e) de e-sigaret om te stoppen met roken, in veel gevallen met succes: 71 procent geeft aan geen tabak meer te roken. Nog eens 15 procent rookt minder tabak. 14 procent lukt het niet: deze groep gebruikt de e-sigaret weliswaar om te stoppen, geeft aan nog steeds evenveel tabak te roken.

Meerderheid raadt e-sigaret aan als stophulp

Ruim twee derde van de (ex-)gebruikers (69%) zou de e-sigaret aanraden als hulpmiddel om te stoppen met roken. Zo schrijft een deelnemer aan het onderzoek: 'Mijn advies is om de nicotine langzaam op eigen gevoel af te bouwen. Dit is hoe ik het momenteel aanpak en merk zelf dat mijn behoefte voor een sigaret steeds minder wordt.'

Meer mensen delen positieve ervaringen: 'Ik rookte van mijn 9de tot mijn 55ste, stoppen was mij zonder de e-sigaret nooit gelukt. Het heeft 2 jaar geduurd tot ik het roken vies vond. Nu rook ik zo'n jaar of 6 niet meer maar ben wel verslaafd aan de e-sigaret al gebruik ik geen nicotine. Maar ik voel me heel veel beter en gebruik nu al zeker 6 jaar geen medicijnen meer voor mijn longen.'

Meer mensen geven aan dat ze ook met nauwelijks tot geen nicotine verslaafd zijn aan de e-sigaret. Zo zegt een (overigens tevreden) e-roker: 'Ik ben nu erger verslaafd aan het sabbelen aan mijn e-sigaret dan aan de nicotine!' En: 'Bij gewone sigaretten rook ik minder, doordat ik buiten rook en ze sneller niet oprook.'

21 procent zou de e-sigaret niet aanraden als middel om te stoppen. De een heeft er weinig baat bij: 'Mijn trek in een echte sigaret is nog niet afgenomen.' Een ander raadt het af omdat de 'e-sigaret net zo verslavend' is. Sommigen wijzen het resoluut van de hand: 'Absoluut niet! Het is giftig!'

Hoest de longen uit mijn lijf bij gebruik e-sigaret
 

De meerderheid, 89 procent, heeft geen gezondheidsklachten die zij koppelen aan het gebruik van de e-sigaret. 5 procent heeft dat wel. Zij noemen vooral hoesten, benauwdheid, een vieze smaak en een zere keel. Een respondent geeft aan iedere keer een luchtwegeninfectie te krijgen. Een ander is overgevoelig geworden voor smaken, en heeft een tong die raar aanvoelt. Sommigen geven aan dat de vloeistof irriteert wanneer deze in contact komt met handen, gezicht of de mond. Opvallend is dat vooral de mensen die net begonnen zijn last hebben van klachten. In de groep die maximaal 3 maanden elektrisch rookt, rapporteert een meer dan twee keer zo grote groep (11%) klachten.

Zorgen om gezondheid

Een klein kwart van alle, ruim 21.000 ondervraagden zegt zich geen zorgen te maken over de gezondheidseffecten. 70 procent maakt zich wél zorgen, waarvan meer dan de helft zelfs aangeeft zich veel zorgen te maken. Dit blijkt ook uit vragen die mensen instuurden voor de livestream met Esther Croes, arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut. Zij geeft aan dat de e-sigaret op zichzelf ook schadelijke stoffen bevat. Bekijk de livestream over e-sigaretten, roken en stoppen met roken.

Het schaadt de gezondheid. Dus waarom de gemeenschap opzadelen met extra zorgkosten?
 

Een meerderheid (55%) vindt dat er meer maatregelen genomen moeten worden rondom de verkoop van e-sigaretten: 'Het is nog steeds roken, geen goed voorbeeld aan kinderen.' En: 'Zolang er industrieën zijn die geld verdienen aan het ongezond maken/houden van (met name jonge) mensen, moeten daar maatregelen tegen genomen worden.' 29 procent is tegen maatregelen: 'Eerst maar onderzoek afwachten.' 16 procent heeft geen mening.

Na het uitsturen van deze vragenlijst werd overigens bekend dat het algemeen geldende rookverbod per 1 juli 2020 wordt uitgebreid: alle regels die gelden voor tabak, gelden vanaf dan ook voor de e-sigaret. Lees wat dit betekent voor de e-sigaret.

E-sigaret verbieden? 50% is voor, 50% is tegen

In India zijn e-sigaretten sinds enkele weken verboden. Zou Nederland de e-sigaret ook moeten verbieden? Daarover zijn de meningen precies verdeeld: 50 procent is voor een verbod, de andere 50 procent is tegen. Van de groep die voor een verbod is, vindt net iets meer dan de helft dat ander rookwaar óók verboden moet worden. Van wie tegen een verbod is, vindt ongeveer een derde dat 'gewone' sigaretten en tabak (eerst) verboden moeten worden.

Geef e-sigaretten alleen op doktersrecept om af te kikken
 

Gisteren kwamen Nederlandse longartsen naar buiten met een pleidooi voor een totaalverbod op e-sigaretten in Nederland, vanwege een toename in klachten. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde steunt de oproep, omdat de e-sigaret jongeren zou verleiden om te beginnen met 'dampen' of 'vapen', zoals het gebruik van de e-sigaret wordt genoemd

Over het onderzoek naar e-sigaretten
Tussen 30 september en 8 oktober 2019 vulden ruim 21.311 respondenten de vragenlijst over e-sigaretten in, waarvan 5.864 zelf e-sigaretten (hebben) gebruikt. Alleen deze laatste groep heeft ook vragen voorgelegd gekregen over hun ervaring. Ook je ervaring en mening laten meetellen? Wordt gratis lid van het Radar Testpanel door deze vragenlijst in te vullen. Als dank krijg je een gratis magazine RADAR+ toegestuurd.