Postpakketten van DHL kwijt, beschadigd of gestolen - Reactie DHL

20190408_DHL_logo.png

Hieronder lees je de reactie van DHL op het onderwerp van Radar: 'Postpakketten van DHL kwijt, beschadigd of gestolen | Radar Checkt'.

'We zijn sinds wij de gegevens vrijdagmiddag  jl. ontvingen bezig met het analyseren van de reacties. Dat vergt veel werk omdat de gegevens over verzender/ontvanger summier zijn.

Bij de klachten vallen een aantal zaken op:

  1. De opmerkingen gaan terug tot 2017. Ze maken dus onderdeel uit van de 75 miljoen zendingen per jaar. Een relatief beperkt aantal fouten is helaas niet te voorkomen, zoals het niet juist opvolgen van werkinstructies door medewerkers van DHL.
  2. Er is ook sprake van problemen tussen klant en webshop, waarbij de verantwoordelijkheid toch bij DHL wordt gelegd.
  3. Fouten in adresgegevens of andere data in de fase van bestelling staan correcte bezorging de weg.
  4. Onbekendheid met Algemene Vervoers Condities, die de aansprakelijkheid van vervoerders beperkt. Daarom adviseren wij altijd nadrukkelijk om zendingen te verzekeren.

In veel gevallen is  sprake van situaties die inmiddels al waren opgelost. In een aantal gevallen hebben wij inmiddels actie ondernomen om tot verdere afwikkeling te komen en in een aantal gevallen hebben wij nadere informatie nodig. In uw document staat per geval aangegeven wat onze conclusies of acties zijn.
Wat betreft de anonieme klachten geldt hetzelfde. Als u over hen geen verdere informatie mag geven bieden wij graag aan dat u deze mensen een mail stuurt met daarin een contactpersoon van DHL die zij speciaal in dit kader kunnen benaderen.

Wat betreft mw. Koster had ik jullie al eerder laten weten dat zij met haar bedrijf zaken deed via een broker. De contacten over zendingen lopen dan ook in eerste instantie rechtstreeks tussen deze twee partijen. Dat hebben wij ook te respecteren. Dat neemt niet weg dat fouten in de bezorging, in opdracht van wie dan ook gedaan, natuurlijk niet mogen voorkomen. Betreft het niet correct opgevolgde werkinstructies, dan bespreken wij dit met de betrokken medewerker(s) en bekijken wij of deze instructies aanscherping of aanpassing behoeven.'