Premier: geen voorwaarden aan AOW-advies

Het kabinet stelt geen voorwaarden vooraf aan een alternatief dat de Sociaal-Economische Raad (SER) zal opstellen voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Dat zei premier Jan Peter Balkenende donderdag tijdens het debat over het crisispakket van het kabinet. Hij moest zich verweren tegen het verwijt dat het kabinet het lot in handen legt van FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die tegen de verhoging van de AOW-leeftijd is.

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel wil niet dat een beperking van de aftrek van de hypotheekrente een alternatief zou kunnen zijn, omdat dat zou leiden tot lastenverzwaring. Het kabinet vindt een hogere AOW-leeftijd nodig, omdat anders de uitgaven van de overheid in de toekomst de pan uitrijzen.

Bovendien moet de maatregel ertoe bijdragen dat mensen meer betaald werk gaan verrichten. Daarnaast is van belang dat de pensioenen betaalbaar blijven. Voor Van Geel zijn die overwegingen de ,,toetssteen'' bij het beoordelen van een alternatief van de SER.

Bij het debat was er veel frustratie bij de oppositie, omdat de regeringspartijen, het kabinet en de sociale partners in ,,achterkamertjes'' hun besluiten hadden genomen. Daaraan zou nog weinig te veranderen zijn. Toen Van Geel zei dat voor de coalitie de ruimte om tegemoet te komen aan wensen van de oppositie buitengewoon beperkt is, waren de rapen gaar. Voor Geert Wilders en zijn PVV was dat het sein om demonstratief het debat te verlaten en een baaldag te nemen.

De coalitiepartijen stelden zich later welwillend op tegenover een voorstel van VVD-leider Mark Rutte om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Rutte vreest dat veel jongeren met een tijdelijk dienstverband ontslagen zullen worden op het moment dat de werkgever een tijdelijk contract zou moeten omzetten in een vast dienstverband. Beter is het volgens Rutte de werkgever toe te staan het tijdelijk dienstverband te verlengen met opnieuw een tijdelijk dienstverband. De SP keerde zich tegen deze versoepeling van het ontslagrecht.

PvdA en GroenLinks kwamen samen met een motie om extra geld uit te trekken voor de introductie van de elektrische auto in ons land. De ChristenUnie kreeg steun van een Kamermeerderheid bij een motie om te komen tot meer stageplaatsen voor jonggehandicapten. Fractieleider Femke Halsema van GroenLinks kreeg brede steun voor een motie om flexwerkers meer mogelijkheden te geven tot scholing.

Bron: ANP