background branding

Prijsplafond voor stadsverwarming: dit is bekend over de tarieven voor 2023

22-10-06-stadsverwarming-prijsplafond-tarieven-2023.jpg

Het kabinet biedt iets meer duidelijkheid aan huishoudens met stadsverwarming: ook voor stadsverwarming gaat definitief een prijsplafond gelden, met een plafondtarief van 47,39 euro per Gigajoule (GJ). Toch is er ook nog veel onduidelijk. Radar zet alles op een rijtje. 

Het plafondtarief voor warmte is gebaseerd op het plafondtarief voor gas. Warmtetarieven zijn wettelijk sinds lange tijd gekoppeld aan gastarieven. 

Verbruiksgrens voor prijsplafond is nog onduidelijk

Het plafondtarief zal gelden voor alle warmte die je verbruikt tot de verbruiksgrens, maar die grens is nog niet vastgesteld. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in overleg met warmteleveranciers, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis om de verbruiksgrens te bepalen. In ‘de komende weken’ komt er meer duidelijkheid, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Hoe zou de grens eruit kunnen zien? De verbruiksgrens voor gas en stroom ligt boven het gas- en stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Als je aanneemt dat de verbruiksgrens voor stadsverwarming ook boven het warmteverbruik van een gemiddeld huishouden ligt, wat zou dat huishouden dan betalen in 2023? Het gemiddelde warmteverbruik is 42 GJ per jaar. Dat zou 1990,38 euro kosten. Maar deze berekening is volledig speculatief; het is wachten tot het ministerie het prijsplafond heeft uitgewerkt.

Maximumtarieven voor warmte

Als je meer warmte verbruikt dan de verbruiksgrens, dan betaal je over de extra warmte het tarief van jouw leverancier. Dat mag niet hoger zijn dan het maximumtarief dat de ACM elk jaar vaststelt op basis van de marktprijs voor gas.

Tarieven voor 2023 waarschijnlijk hoger dan 2022

Het huidige maximumtarief, dat geldt tot 2023, is 48,60 euro per GJ. De ACM heeft dat tarief vastgesteld op basis van een vast contract voor gas zoals dat eruit zag op 1 januari 2022, nog voor de grote stijging door de oorlog in Oekraïne. Als de gasprijzen tegen de komende jaarwisseling nog zo hoog liggen als nu, dan zal de ACM ook een flink hoger maximumtarief voor 2023 moeten instellen. 

Niet te veel winst voor warmteleveranciers

Echter, hoe hoog het maximumtarief voor 2023 ook wordt, warmteleveranciers mogen er geen exorbitante winsten aan overhouden. Dat is vastgelegd in de wet en de ACM gaat dat met ingang van 2023 ook handhaven. 

Blokverwarming en studentenhuizen

Er blijft nog onduidelijkheid voor bepaalde groepen met stadsverwarming, zegt Consumentenbond-woordvoerder Joyce Donat tegen de NOS. Groepen zoals huishoudens die afhankelijk zijn van blokverwarming en grote studentenhuizen die inclusief huren. ‘Want als een woningcorporatie of huisbaas voor zo veel mensen tegelijk energie inkoopt, zit je in no-time boven het plafond, terwijl je daar individueel onder zou blijven,’ stelt Donat. 

Overleef de energierekening

Door de alsmaar stijgende energiekosten worden huishoudens geconfronteerd met een hoge energierekening. Voor veel mensen, en dat blijft niet beperkt tot de laagste inkomens, is dit reden tot grote zorg. Radar maakte een serie vol tips die daadwerkelijk kunnen helpen met energie-besparen. De serie genaamd 'Overleef de energierekening', is gratis te zien via NPO-Start