Problemen certificaathouders Triodos - Reacties Triodos, AFM en DNB

Logos_afm_triodos_dnb.jpg

Naar aanleiding van de Radar-uitzending van maandag 10 april over problemen van certificaathouders bij de Triodos, hebben Triodos, De Nederlandse Bank en het AFM gereageerd. De volledige reacties zijn hieronder te lezen.

Reactie Triodos

'We realiseren ons dat handel in certificaten lange tijd niet mogelijk is geweest en dat dit vervelende gevolgen heeft gehad voor verschillende certificaathouders. We verwachten gelukkig de handel in certificaten op korte termijn te kunnen hervatten op een nieuw, extern platform. Daardoor kunnen de certificaathouders weer kopen en verkopen. Het is een bewuste keuze onzerzijds om hierover rechtstreeks met onze certificaathouders te communiceren. Eén-op-één als het om individuele investeerders gaat. En met algemene informatie op geijkte momenten zoals aandeelhoudersvergaderingen en webinars. Met de notering op het nieuwe handelsplatform verandert ook het stemrecht van certificaathouders: zij krijgen meer inspraak. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de betrokkenheid van investeerders bij de toekomst van de bank en haar duurzame missie verder te versterken.'

Reactie De Nederlandse Bank (DNB)

‘Uiteraard volgen wij als toezichthouder de ontwikkelingen rond de certificaten Triodos, maar van de wet mogen wij niets zeggen over individuele banken, ook niet over Triodos. Dit soort certificaten toetsen wij aan de regels voor het kapitaal van banken. Banken moeten immers sterk genoeg zijn om aan hun verplichtingen aan spaarders te kunnen voldoen. De uitgifte en manier van verhandeling van certificaten en andere kapitaalinstrumenten is primair de keuze van die banken.’

Reactie AFM

'De AFM vindt het vervelend voor beleggers dat zij al geruime tijd niet kunnen handelen in Certificaten van Aandelen Triodos. We spelen geen rol in de keuze van de wijze waarop instellingen financiële instrumenten verhandelen.

De AFM houdt toezicht op de prospectusplicht. Daarnaast houdt de AFM risico-gestuurd gedragstoezicht op het moment dat producten worden aangeboden. Dit houdt in dat wij toezien of beleggingsondernemingen voldoen aan de eisen uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld met betrekking tot informatieverstrekking. Die dient correct, duidelijk en niet misleidend te zijn. En beleggingsondernemingen dienen te zorgen dat producten bij de juiste doelgroep terecht komen.

De AFM kan vanwege de vertrouwelijkheid van de toezichtrelatie niet ingaan op situaties bij individuele instellingen.​ Het is aan de instelling om te zorgen dat zij voldoen aan alle eisen uit wet- en regelgeving. We houden de huidige ontwikkelingen bij Triodos uiteraard nauwgezet in de gaten, ook met het oog op de aanstaande herstart van de handel via de geplande notering van certificaten op een Multilateral Trading Facility (MTF).'