Problemen QR-code - Reactie RIVM

09112021 RIVM.jpeg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geregeerd op de uitzending van maandag 8 november 2021 over problemen met QR-codes.

Een uitvoerende partij zoals; GGD, huisarts, ziekenhuis of thuisvaccinatie.nl geeft na expliciete toestemming digitaal vaccinatiegegevens door aan RIVM. De gegevens worden vervolgens geregistreerd in een landelijk systeem: CIMS.

Op mijn.rivm.nl staat informatie over de ontvangen vaccinatie in een persoonlijk vaccinatieoverzicht (als er dus toestemming is gegeven voor registratie). Onjuist aangeleverde informatie wordt niet door CIMS geaccepteerd. Alle informatie die het RIVM op een juiste wijze krijgt aangeleverd is voor ongeveer 99,5% correct verwerkt in CIMS. Geregistreerde gegevens kan men met DigiD inzien op mijn.rivm.nl. Wanneer geen toestemming is gegeven, zijn gegevens niet beschikbaar op mijn.rivm.nl.