Product wijkt af, krijg ik mijn geld terug?

Product_geld_terug_28112018.jpg

Stel je voor: je bestelt een stoel bij een meubelzaak. Als die eindelijk arriveert, blijkt het de verkeerde kleur te zijn. Je wilt je geld terug, maar de winkel biedt je een tegoedbon aan. Dat overkwam een van onze forumbezoekers. Mag je je geld terugeisen?

Regels bij een afwijkend product

'Een geleverd product dat afwijkt, bijvoorbeeld op kleur, wordt vaak een afwijkend product genoemd,' legt een woordvoerder van ConsuWijzer uit. 'Het product voldoet niet aan wat je mag verwachten. Daarom gelden bij afwijkende producten dezelfde regels als bij ondeugdelijke producten.' 


Recht op nieuw product

Een ondeugdelijk product is een product dat buiten jouw schuld snel kapot is gegaan. Je hebt dan recht op gratis reparatie of een nieuw product en je bent niet verplicht een tegoedbon te accepteren. Bij een afwijkend product geldt dus dat je recht hebt op een nieuw product. Over deze casus zegt ConsuWijzer: 'De consument heeft recht op een stoel in de juiste kleur.' 


Koopovereenkomst ontbinden

De verkoper moet voor een nieuw product zorgen binnen een bepaalde tijd en zonder dat de koper daar te veel last van heeft. Als het product niet meer in de juiste kleur geleverd kan worden, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Dat betekent dat de overeenkomst ongedaan gemaakt wordt. De consument heeft dan recht op geld terug. 


Wat als het verschil heel klein is?

Soms is het verschil tussen het beloofde product en het daadwerkelijke product heel duidelijk: bijvoorbeeld als je een rode stoel krijgt terwijl je een blauwe besteld had. In zo’n geval gelden bovenstaande regels. Als het verschil heel klein is en de consument en ondernemer er samen niet uitkomen, kun je naar De Geschillencommissie stappen. Dat kan alleen als de verkoper is aangesloten bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot De Geschillencommissie, of er staat ingeschreven. Is dat niet het geval, dan kun je naar de rechter gaan. Beschik je over een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.