Raad van State: 'Kabinet denkt te makkelijk over halveren schoolgeld'

collegegeld-halveren-19-03-2018.jpg

Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat meer jongeren gaan studeren als het wettelijk collegegeld wordt gehalveerd, en zou een voorstel van die strekking beter moeten onderbouwen. Dat schrijft de Raad van State in een advies.

Door studenten in hun eerste studiejaar minder collegegeld te laten betalen, wil het kabinet de drempel verlagen voor jongeren om een studie te gaan volgen. Dat geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen, waar studenten zelfs twee jaar korting krijgen. Daarmee zou de maatregel ook helpen het lerarentekort terug te dringen.

De Raad van State wijst er evenwel op dat slechts een beperkte groep niet gaat studeren vanwege de studiekosten. Een verlaging van het collegegeld voor alle studenten betekent dat een groot deel van het geld dat de maatregel kost, terechtkomt bij jongeren die toch al zouden gaan studeren.

'Docenten blijven niet altijd in het onderwijs werken'

Daarnaast wijst de Raad van State erop dat het lerarentekort niet alleen wordt veroorzaakt doordat te weinig studenten voor een lerarenopleiding kiezen, maar ook doordat docenten lang niet altijd in het onderwijs blijven werken. 'De regering zegt hier niets over in de toelichting bij het wetsvoorstel', aldus het adviesorgaan.

Het voorstel, dat al was afgesproken in het regeerakkoord, is ondanks de kritische noten van de Raad van State ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet erkent dat het lerarentekort een probleem is met meerdere oorzaken, maar noemt de verlaging van het collegegeld 'een stukje van de puzzel'.

ISO geschokt door negatief advies RvS

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is geschokt door het negatieve advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel. Het ISO roept de minister op om de wet aan te passen. 'De Raad van State laat zien wat wij al dachten; deze maatregel gaat niets oplossen voor studenten', zegt voorzitter Rhea van der Dong. 'Studeren is ontzettend duur en deze maatregel gaat geen verschil maken.' De studentenorganisatie ziet veel meer in het verbreden van de aanvullende beurs voor studenten.

Bron: ANP