background branding

Radar checkt: Eindeloze strijd voor schadevergoeding via rechtsbijstandsverzekering - reactie Achmea

20190211_achmea-react.jpg

In de tv-uitzending van 11 februari 2019 besteedden we aandacht aan Ildiko Ujvari, die tijdens haar werk als docente een zware plaat op haar hoofd kreeg en daardoor nooit meer kan werken. Ze vecht al jaren om een schadevergoeding. De reactie van verzekeraar Achmea kun je hier lezen.

'Dank voor het toesturen van de getekende machtiging van mevrouw Ujvari. Wij vinden het allereerst jammer om te horen dat mevrouw Ujvari niet tevreden is over de voortgang van haar zaak. Zij heeft ons dit niet eerder laten weten. Wij hebben daarom nadat wij dit signaal via Fons ontvingen dan ook direct contact met haar opgenomen om met haar naar een oplossing te zoeken. Wij begrijpen dat mevrouw Ujvari met ons in gesprek wil, nadat zij terugkoppeling van Fons heeft ontvangen.

Jullie vroegen ons waarom de zaak van mevrouw Ujvari nog niet is afgerond. Wij begrijpen dat het vervelend is dat deze zaak na ruim 5 jaar nog niet is afgewikkeld. Ik licht graag het verloop van de rechtshulp in haar zaak door Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) toe.

Eind september 2013 meldt mevrouw Ujvari haar zaak bij SAR, een bedrijfsongeval waarvan zij slachtoffer is geworden. Zij heeft op basis van haar rechtsbijstandverzekering recht op juridische hulp door SAR voor dit geschil, dus 1 van onze juristen neemt de zaak in behandeling. Na bestudering van de feiten stuurt hij op 29 oktober een aansprakelijkstelling naar de tegenpartij. Op 18-2-2014 ontvangt SAR erkenning van de aansprakelijkheid van de verzekeraar van de tegenpartij.

De behandeling van de zaak gaat verder, tot wij op 24 juli 2014 op initiatief van mevrouw Ujvari het uitdrukkelijke verzoek ontvangen om de behandeling van haar zaak over te dragen aan een andere hulpverlener. Natuurlijk voldoen wij aan haar verzoek en vanaf dat moment wordt de behandeling van haar zaak niet meer door SAR uitgevoerd. Dat betekent ook dat de hulp in zaak op dat moment niet meer valt onder de dekking van haar rechtsbijstandverzekering. Tijdens de periode die volgt (van juli 2014 tot januari 2018) heeft SAR dan ook geen rol meer in de behandeling van haar zaak. Mevrouw Ujvari heeft zich in die periode door verschillende partijen (steeds op eigen initiatief) laten bijstaan, zo begrijpen wij.

In januari 2018 laat mevrouw Ujvari aan ons weten dat zij wil dat SAR de rechtshulp in haar zaak opnieuw gaat uitvoeren. Op dat moment hebben wij de zaak uiteraard direct weer opgepakt. In juni 2018 doet de verzekeraar van de tegenpartij vervolgens een laatste voorstel voor de afwikkeling van de zaak. Dit voorstel vinden de jurist van SAR en mevrouw Ujvari niet acceptabel en de jurist wijst het voorstel namens mevrouw Ujvari af. Dan wordt duidelijk dat een gang naar de rechter nodig is om een rechtvaardige oplossing te bereiken. Mevrouw Ujvari is het hiermee eens en kiest in juli een wettelijk verplichte advocaat die de procedure voor haar gaat voeren. SAR draagt vervolgens de behandeling van de zaak aan de betreffende advocaat over.

Zoals hiervoor weergegeven is SAR gedurende de looptijd van de zaak voor een periode van 3,5 jaar niet betrokken geweest. Dat betekent dat wij helaas geen invloed hadden op de voortgang in de periode juli 2014 tot januari 2018 of hier iets over kunnen zeggen.

In de periodes dat wij mevrouw Ujvari hebben bijgestaan (oktober 2013 tot juli 2014 en januari 2018 tot juli 2018) hebben wij  in de zaak volgens ons wezenlijke resultaten bereikt. Zo is onder meer de aansprakelijkheid erkend door de tegenpartij en heeft de klant verschillende financiële voorschotten ontvangen.

Voor vragen aan de verzekeraar van de tegenpartij kun je het best contact opnemen met de woordvoerders van Achmea.'

Meer over