background branding

Radar Checkt: Nuud-deodorant

Nuud is een deodorant die je met je vingers onder je oksel moet smeren. Volgens de makers is het zo'n natuurlijk product, dat je het zelfs kan opeten. In de reclame zie je drie mannen de deodorant nuttigen. Fons vraagt zich af of dat wel zo verstandig is.

Voedingsmiddelentechnoloog Ralf Hartemink van de Universiteit van Wageningen raadt het af om Nuud te eten. Alle ingrediënten van de deodorant zijn verboden voor voedingsmiddelen, omdat het schadelijke effect nog onbekend is. Hartemink begrijpt niet dat de makers van Nuud de gezondheid van consumenten eventueel in gevaar brengen door een marketingstunt.

Ingrediënten zijn onschuldig

Martijn van Seters en Jeroen van der Sluis van Nuud zijn het oneens met de stelling van Hartemink. Volgens hen weten consumenten dat je deodorant niet kan opeten. 'De reclame is een hyperbool, om onderscheid te maken met andere deodorantmerken.' Daarnaast geven ze aan dat de ingrediënten onschuldig zijn voor de gezondheid en ze nog niet eerder hebben gehoord dat consumenten er ziek van zijn geworden.

De NVWA ziet geen aanleiding om op te treden, omdat de reclame wordt gezien als een uitlating van 'bij wijze van spreken'. Maar als er signalen zijn dat het product wordt opgegeten, dan zal het risico opnieuw beoordeeld worden. (Still Logo Reclame Code Commissie) De Reclame Code Commissie is nu een klacht over de reclame aan het behandelen. Over een paar weken volgt de uitslag.