Radar Online: WhiteLight | PractiComfort

Fons onderzoekt of je tanden witter worden van het product 'WhiteLight'. En hoe praktisch is een lift die die halverwege stokt? Fons vraagt tekst en uitleg bij de leverancier van de huislift in kwestie, PractiComfort.

Witte tanden dankzij WhiteLight?

Huislift blijft boven de grond hangen