background branding

Radar ontdekt datalek bij telemarketingbedrijf Global Marketing Bridge

gmb-still-persbericht-12042021.jpg

Van bijna 25.000 huishoudens liggen de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) op straat. Daarnaast zijn ook de e-mailadressen en rekeningnummers van duizenden personen in te zien. Het is onbekend hoe lang er al sprake is van een lek. Radar werd op de hoogte gebracht van het datalek nadat ze meerdere keren aandacht besteedde aan de werkwijze van telemarketingbedrijf Global Marketing Bridge (GMB).

Directeur Evelyn Austin van Bits of Freedom, een privacywaakhond die zich inzet voor het beschermen van privégegevens op het internet, spreekt van een zeer ernstig datalek: 'Misschien niet qua hoeveelheid, maar omdat dit willens en wetens is gebeurd. Het geeft aan hoe de bedrijfscultuur is, namelijk lak hebben aan de klant'. 

'Gevaarlijke cocktail van gegevens'

Vooral de combinatie met de gegevens van andere recente datalekken, zoals bij de RDW en GGD, kunnen zorgen voor een gevaarlijke cocktail, volgens Bits of Freedom. 'Vooral identiteitsfraude en misleiding liggen op de loer', aldus Austin. In het datalek van GMB wordt ook meer persoonlijke klantinformatie gegeven. Austin: 'Hieruit kun je een profiel van de persoon maken zodat je nog gerichter kan frauderen.' 

GMB is inmiddels op de hoogte van het lek. Advocaat Royce de Vries zegt namens GMB in een schriftelijke reactie: 'Het IT-beleid is inmiddels verder aangescherpt waarbij bestanden en folders alleen nog maar beschikbaar kunnen worden gesteld aan gebruikers binnen het eigen domein. GMB stelt alles in het werk om de (mogelijke) schade voor alle betrokkenen zo veel als mogelijk te beperken.' 

Kijk de uitzending van Radar over het onderwerp terug: Datalek bij telemarketingbedrijf Global Marketing Bridge: 'Zegt iets over bedrijfscultuur'.

Maak jij je zorgen? Lees wat het datalek voor jou kan betekenen.