background branding

RDW herstart schadekeuringen

28042020 rdw.jpg

Het is weer mogelijk om een keuring te laten uitvoeren van Nederlands gekentekende personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die na schade een status ‘verbod voor rijden op de weg’ hebben gekregen en weer zijn gerepareerd. Dat meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 

'Let op: hieronder vallen niet de voertuigen die door de politie deze status hebben gekregen', aldus de RDW. De keuringen worden hervat via het reguliere proces, zoals het was voor de coronacrisis.

Importkeuringen zware bedrijfsauto’s

Ook importkeuringen van zware bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens, die eerder waren geregistreerd in een EU- of EVA-land, zijn weer mogelijk. De EVA-landen zijn: IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.

Tijdelijke importprocedure particulieren blijft van kracht

De tijdelijke coronaprocedure voor import van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en twee- en driewielers blijft echter van kracht. 'Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we weer importkeuringen direct aan particulieren gaan aanbieden', meldt de organisatie.

Import particulieren wél mogelijk via erkenninghouder

De tijdelijke coronaprocedure houdt in dat het voor particulieren mogelijk is om via een RDW-erkenninghouder een voertuig te importeren. De erkenninghouder moet beschikken over een bedrijfsvoorraadpas. 
Bedrijven die een 'erkenning bedrijfsvoorraad' van de RDW hebben, kunnen aangekochte voertuigen opnemen in de eigen bedrijfsvoorraad. De bedrijfsvoorraad omvat 'de te verhandelen, te bewaren of te bewerken voertuigen waarvan een bedrijf het eigendom heeft verkregen'.

Hierdoor wordt de erkenninghouder gemachtigd om een importprocedure voor de particulier te doen. Zo wordt het voertuig via de tijdelijke importprocedure direct op naam van de particulier gezet. 'De erkenninghouder blijft verantwoordelijk voor het geïmporteerde voertuig, ook wanneer dit voor een particulier gebeurt. Deze voertuigen kunnen worden opgeroepen voor een steekproef, hiermee moet je rekening houden.'

Geopende keuringsstations

Uit veiligheidsoverwegingen zijn negen van de zestien keuringsstations geopend. Het gaat hier om de keuringsstations in: Amsterdam, Arnhem, Elsloo, Groningen, Rijen, Schiedam, Veldhoven, Zwijndrecht en Zwolle. 'Dit blijft voorlopig ongewijzigd.' Op deze stations gelden de richtlijnen die het RIVM heeft voorgeschreven. De RDW verzoekt alleen te komen wanneer je een afspraak hebt en slechts met één persoon. Voor het maken van een afspraak kun je terecht op de website.