Reactie: ABN AMRO

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 september 2016, over teveel betaalde boeterente, heeft ABN AMRO de onderstaande reactie gegeven.

'ABN AMRO herkent zich totaal niet in de stellingnames:

1. Dat geen enkele bank bij het berekenen van de vergoeding rekening houdt met bedragen die vergoedingsvrij zullen worden afgelost in de resterende rentevaste periode.

2. Dat er te hoge vergoedingen voor vervroegd aflossen in rekening worden gebracht; volgens stelling van ikbenfrits.nl, gemiddeld 15%.

3. Dat er geen transparantie of geen duidelijke uitleg is over de wijze van berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing.

4. Dat er mededingingsrechtelijke afspraken zijn gemaakt over de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing.

Bovendien worden de stellingnames op geen enkele manier onderbouwd.

Ad.1 Wel rekening houden met bedragen die vergoedingsvrij kunnen worden afgelost.

- ABN Amro houdt wel rekening met de bedragen die vergoedingsvrij kunnen worden afgelost bij het berekenen van de vergoedingsrente, zoals met de klant is overeengekomen. Daarnaast houdt ABN Amro ook rekening met aflossingen die de klant in de toekomst doet op basis van zijn aflossingsvorm , zoals bijvoorbeeld annuïtaire, lineair of aflossingsvrij leningdelen.

Ad.2 Geen te hoge vergoeding voor vervroegde aflossing  bij ABN AMRO.

- Wij hanteren in tegenstelling tot hetgeen ikbenfrits.nl stelt als vergelijkingsrente, geen naast kortere rentevast periode, maar de naast betere rentevast periode. Dat betekent dat de bank kijkt naar de rentes van de door de bank aangeboden langere én kortere rentevast periode die het dichtstbij de resterende renteperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruikt de bank de hoogste rente die bij deze twee rentevast periodes hoort. Dat resulteert in een voor de klant best mogelijke vergelijkingsrente en dus de laagste te betalen vergoeding  in het voordeel voor de klant.

- Bij ABN AMRO staat in de huidige voorwaarden beschreven in welke situaties er geen vergoeding voor vervroegde aflossing in rekening wordt gebracht. Hierbij moet worden bedacht dat rentemiddelen niet gelijk gesteld kan worden aan aflossen waarvoor een vergoedingsvrijevoet geldt.

- ABN AMRO voldoet ten aanzien van de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing aan de wetgeving, waaronder consumentenwetgeving en de geïmplementeerde MCD richtlijn.  

Ad 3. ABN AMRO is zowel voor het sluiten van een hypotheek als tijdens de looptijd transparant over de wijze waarop de vergoeding voor vervroegde aflossing berekend wordt.

[i]ABN AMRO verstrekt op dit moment op de volgende wijze  informatie over de vergoeding die klanten moeten betalen bij vervroegd aflossen:  website,  offertes,  voorwaarden en  European Standardised Information Sheet (ESIS)[/i]

- Voordat consumenten  een overeenkomst aangaan  kunnen zij zich op onze website oriënteren over de berekening  van de vergoeding voor vervroegd aflossen:  https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/actuele-hypotheekrente/boeterente/rekenvoorbeelden.html  Daarop staan ook rekenvoorbeelden voor de verschillende aflosvormen. Met de publicaties op haar website laat ABN AMRO ook transparant aan de markt zien hoe zij de vergoeding voor vervroegd aflossen berekent.

- Ook in onze offertes, voorwaarden en ESIS informeert ABN AMRO de klant uitgebreid over de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen.

- De bank biedt rentemiddelen aan onder specifieke voorwaarden.  De klant gaat hier mee akkoord als hij gebruik wil maken van rentemiddelen. Deze voorwaarden zijn transparant . In de pre-contractuele fase zijn rekenvoorbeelden opgenomen over de wijze waarop ABN AMRO de nieuwe rente inclusief de vergoeding die de klant moet betalen voor rentemiddelen, berekent.

[i]Als de klant wil oversluiten of deels wil aflossen tijdens de looptijd.[/i]

- De klant ontvangt een uitgebreide persoonlijke specificatie van de vergoeding voor vervroegd aflossen.  Aan de hand van 4 concrete stappen legt ABN AMRO haar klanten uit hoe de vergoeding is  berekend.

Hiermee zijn wij van mening dat ABN AMRO  haar klanten zowel voor het sluiten van de hypotheek als ook tijdens de looptijd, volledig transparant informeert hoe de vergoeding voor vervroegde aflossing berekend wordt.

Ad 4 Geen mededingingsrechtelijke afspraken.

Wij vinden onderstaande een zware beschuldiging, waarin geïnsinueerd wordt dat er ontoelaatbare mededingingsrechtelijke afspraken tussen banken zouden zijn gemaakt, onacceptabel. Deze beschuldiging is niet onderbouwd en bezijdens de waarheid:

“Nagenoeg alle banken hebben hier aan mee gedaan. Bovendien hebben de banken dit onderling afgestemd. Dit is in strijd met het mededingingsrecht”.'