background branding

Reactie AEGON op Budgetfonds-B-polissen

AEGON heeft eind 1994 de verzekeraar MOIRA overgenomen met daarin de portefeuille met Budgetfonds-B-polissen. AEGON heeft de verkoop van deze producten toen vrijwel onmiddellijk gestopt omdat wij onze eigen AEGON producten verkochten. AEGON heeft deze Budgetfonds-B-polissen zelf nooit verkocht. AEGON heeft nog 600 lopende Budgetfonds-B-polissen in de boeken, waarbij sprake is van een voorlopig opgenomen bedrag.

In 2004 werd AEGON voor het eerst geconfronteerd met een aantal Budgetfonds-B-polissen die in de min stonden. Klanten konden uit de Spaarkas (*1) een voorlopige opname doen en betaalden hiervoor een rendementsvergoeding die gelijk stond aan de fondsopbrengsten van datzelfde jaar. 

In goede beleggingsjaren hielden de rendementsvergoeding en de fondsopbrengst elkaar geheel in evenwicht. De rendementsvergoeding kwam niet ten goede aan AEGON maar aan de Spaarkas. De klant behield in de Spaarkas gewoon zijn beleggingen. 

Het ging mis toen de fondsopbrengst onder de 4% kwam te liggen en de klant wel contractueel minimaal 4% rendementsvergoeding moest blijven betalen over het opgenomen bedrag aan de Spaarkas, volgens de oorspronkelijke voorwaarden van verzekeraar MOIRA. 

AEGON heeft vanaf 2007 daarom de volgende verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van deze klanten: 

  1. Alle Budgetfonds-B-polissen die in de min stonden zijn beeindigd en alle restschulden zijn kwijtgescholden;
  2. De 'voorlopige opnamen' zijn door AEGON afgelost aan de Spaarkas waardoor de deelnemers nu een voorschot hebben van AEGON en niet meer van de Spaarkas;
  3. Daardoor kon AEGON de rendementsvergoeding omzetten in een vaste rente van 4%;
  4. Individuele klachten zijn steeds naar tevredenheid opgelost.

Klanten met klachten kunnen contact opnemen met AEGON. Telefoonnummer 058 - 2446800. Op onze website www.aegon.nl/budgetfondsb is meer informatie te vinden.

 1*: Met een Budgetfonds B polis ben je deelnemer in een spaarkas. Dat betekent dat je samen met andere deelnemers vanuit 1 potje gaat beleggen om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Op de einddatum van de spaarkas wordt de hele opbrengst verdeeld over alle deelnemers die dan nog in leven zijn

In de Budgetfonds-B-polissen polisvoorwaarden van verzekeraar MOIRA staat aangegeven dat het voorlopig opnemen van geld uit de Spaarkas een rendementsvergoeding kost die gelijk staat aan de fondsopbrengst met een minimum van 4%.

Bij een voorlopige opname ontvingen deelnemers een bevestiging met een melding dat er een rendementsvergoeding gerekend wordt conform de voorwaarden. Deze rendementsvergoeding kwam ten goede aan de Spaarkas, niet aan AEGON. Elk jaar ontvingen deelnemers een jaarbericht waar op staat aangegeven wat de fondsopbrengst was.

MOIRA heeft vanaf 1992 deelnemers die een voorlopige opname deden vooraf een brief gestuurd waarin stond aangegeven dat er rendementsvergoeding gerekend werd conform de voorwaarden. Deelnemers moesten deze brief getekend retour zenden voorafgaande aan de opname. AEGON heeft dit na de overname van verzekeraar MOIRA voortgezet. 

Vanaf 2007 heeft AEGON deelnemers jaaroverzichten gestuurd waarin expliciet melding wordt gemaakt van eventuele voorlopige opnames en eventuele rente. In 2008 hebben wij met alle polishouders die in de min stonden contact opgenomen en afspraken gemaakt over het beëindigen van de polis. Eventuele restschulden zijn daarbij kwijtgescholden. 

Nogmaals, klanten die een klacht hebben kunnen zich melden via telefoonnummer 058 - 2446800.