Reactie: AFM

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 september 2016, over teveel betaalde boeterente, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de onderstaande reactie gegeven.

'In de uitzending van Radar wordt geconstateerd dat banken jarenlang teveel kosten in rekening hebben gebracht bij het oversluiten van de hypotheek. Het is aan de banken om dat recht te zetten als dat het geval is. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat banken eerlijk en duidelijk moeten zijn en het klantbelang voorop moeten zetten. Tot voorkort had de AFM echter geen wettelijke bevoegdheid om toezicht te houden op de hoogte van de boeterente.

Sinds juli dit jaar is de Europese hypothekenrichtlijn (MCD) in werking getreden en heeft de AFM die wettelijke bevoegdheid wel gekregen. Momenteel wordt door de AFM in kaart gebracht hoe banken de boeterente – dat is een vergoeding voor vervroegde aflossing- voor hun klanten berekenen en of dit niet hoger is dan het financiële nadeel dat ze lijden. De AFM verwacht daar in het najaar van 2016 meer duidelijkheid over te hebben. De AFM kan dan ook maatregelen treffen als banken en andere hyptoheekverstrekkers niet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Tot die tijd rust op hen al de verplichting om duidelijk te zijn over de vergoeding die ze bij hun klanten in rekening brengen. De klant moet kunnen begrijpen en controleren hoe de bank tot de rekensom is gekomen. Meer informatie over de MCD vind je op de website van de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.'