Reactie Energie-Nederland en ACM op de huidige gasprijzen

Gasprijzen reactie.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 16 oktober 2023, reageert branchevereniging Energie-Nederland en Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Reactie Energie-Nederland

"Door de gestelde vragen en de aankondiging van de uitzending wordt de suggestie gewekt dat Nederlandse gas onrealistisch duur verkocht wordt. Energie-Nederland vindt dat er hierdoor een incompleet beeld wordt geschetst", aldus Energie-Nederland.

De branchevereniging wijst daarop op de volgende punten:

  • "Zo worden actuele prijzen op groothandelsmarkt (day-ahead market) vergeleken met gasprijzen in contracten voor consumenten. Maar een deel van het gas wordt bijvoorbeeld op de termijnmarkten ingekocht en niet op de day-ahead market."
  • "En op deze termijnmarkten herkennen wij geen gestage daling sinds maart."
  • "Daarnaast is de benadering door alleen naar de voorgeschreven standaard modelcontracten te kijken, niet volledig."

"Energieleveranciers opereren in een open markt en concurreren elkaar om de gunst van de klant. Als een leverancier te hoge prijzen rekent, gaan klanten vanzelf naar de concurrent. Dat geldt voor elk bedrijf. Toezichthouder ACM ziet toe op de tarieven die energieleveranciers aanbieden. De ACM heeft recent nog onderzoek gedaan naar de marges van de grotere energieleveranciers en geconcludeerd dat deze redelijk zijn.

Energie-Nederland herkent zich daarmee niet in het geschetste beeld door Radar", eindigt Energie-Nederland de reactie aan Radar

Reactie ACM

"In de uitzending van 16 oktober worden zorgen geuit dat de komst van het prijsplafond zou
leiden tot te hoge tarieven van gas en elektriciteit voor consumenten. Vanwege deze
zorgen heeft de ACM begin 2023 diepgravend onderzoek bij de grootste 6
energieleveranciers (Eneco, Essent, Vattenfall, Budget Thuis, Greenchoice en ENGIE).


De ACM heeft geconcludeerd dat de tarieven van deze leveranciers toen niet onredelijk
hoog waren. Uit dat onderzoek bleek dat de winst op de tarieven (ook in euro’s) niet
hoger was dan in andere jaren.


Ook publiceert de ACM maandelijks de Monitor Consumentenmarkt Energie met een
overzicht van alle ontwikkelingen die voor consumenten relevant zijn in deze markt.


Veel leveranciers bieden naast de verplichte modelcontracten ook andere variabele
contracten aan of contracten met een vaste looptijd. Op één uitzondering na waren er
op 1 oktober geen leveranciers met tarieven voor gas én elektriciteit boven het
prijsplafond bij een nieuw vast contract of bij een ander variabel contract. Wanneer de
tarieven onder het prijsplafond liggen, hebben leveranciers geen voordeel bij het
opvoeren van hoge kosten", aldus ACM.