background branding

Reactie gemeente Alkmaar op papiercontainers

780x439_gemeentealkmaar_20102018.jpg

Hieronder lees je de reactie van de gemeente Alkmaar over de levering van papiercontainers uit de uitzending van 20 oktober 2018.

De vraag van de familie Deinum is bij ons en bij Stadswerk072 bekend. Er is meerdere malen met meneer en mevrouw Deinum contact geweest en ook is meneer Deinum langs geweest op het kantoor van Stadswerk072. Hieronder in het kort de werkwijze die wij hanteren.

In het verleden konden bewoners in Alkmaar vrijwillig kiezen om een papiercontainer te nemen of niet. We zien echter dat als het een vrijwillige optie is, 50 tot 60% van de bewoners hem wel wil en de rest niet. Tegelijk zien we dat nog ongeveer 25 kilo papier per persoon per jaar in het restafval zitten. (bij een gemiddeld huishouden is dat dus meer dan 50 kilo). De ervaring leert dat als we iedereen vragen het 3 maanden  te proberen deze hoeveelheid met de helft terugloopt. Dit komt door het gemak van de container aan huis in plaats van dat mensen er mee moeten gaan lopen.  Dat is de reden om voor deze aanpak te kiezen: om het onnodig verbranden heel goed herbruikbaar papier te voorkomen. Daarom vragen wij iedereen, zonder uitzondering, de rolcontainer te accepteren.

Wij begrijpen dat de beschikbare ruimte in sommige gevallen een probleem kan zijn. Toch vragen wij iedereen de container in ontvangst te nemen en gedurende een wenperiode van drie maanden in gebruik te nemen. Wij hopen dat binnen deze periode de bewoner toch gemak ervaart van de papiercontainer en deze gaat waarderen. Dit is namelijk het geval bij vele andere mensen die gebruik maken van de papiercontainer aan huis. Als de persoon na deze periode toch van de papiercontainer af wilt, kan deze dat aangeven door ná de wenperiode van drie maanden een bericht te sturen naar het mailadres [email protected].

Juridisch gezien is er in 2016 het 'Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016' aangenomen. Hierin is onder Artikel 4, lid 3a bepaald dat  de inzameling van oud papier en karton dient plaats te vinden door middel van de van gemeentewege verstrekte individuele minicontainer. Het besluit met bijlagen terugvinden via deze link.

Wat betreft de situatie in de wijk waar de vereniging OKB het oud papier ophaalt verandert er weinig. Deze vereniging zal nog steeds het papier ophalen samen met Stadswerk072. Nu dan niet in de vorm met doosjes papier aan de weg maar door het ophalen van de papiercontainers.