background branding

Reactie: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

igz-reactie-30-01-780.jpg

Hieronder de reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de uitzending van Radar (30-01-2017) over rode rijst.

Het werkzame bestanddeel van rode gist rijst is monakoline K. Dat is hetzelfde molecuul als lovastatine. Monakoline K is dus een statine. Lovastatine komt in een aantal landen voor als werkzame stof van een geregistreerd cholesterolverlagend geneesmiddel. In Nederland niet.

Of een product een geneesmiddel is hangt niet alleen af van de werkzame stof, maar ook van andere factoren zoals de hoeveelheid werkzame stof per dosering en de toedieningsvorm. Producten met rode gist rijst worden vooralsnog in Nederland niet als geneesmiddel gezien, ook al bevatten ze een stof die werkzame stof is van in het buitenland geregistreerde geneesmiddelen. Omdat rode gist rijst in Nederland als ‘waar’ wordt gezien is de NVWA de bevoegde toezichthouder; niet de IGZ.

 

De IGZ bestudeert samen met ondermeer de NVWA en het CBG via de Adviesgroep Statusbepaling rode gist rijstproducten met het oog op de vraag of de status als ‘waar’ nog steeds de juiste is of dat deze voldoet aan de voorwaarden om te moeten worden gezien als geneesmiddel. Een advies hierover van de Adviesgroep wordt in de loop van dit jaar verwacht.