Reactie Ministerie voor Volksgezondheid

Het is bekend dat antidepressiva bijwerkingen hebben. Artsen moeten dat ook niet lichtzinnig voorschrijven. En als ze dit doen, dan moeten ze de patiënt altijd goed voorlichten over de bijwerkingen.

Er is een behandelrichtlijn depressie. Daarin staat dat bij lichte vormen van depressie er geen geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven. Nu blijkt uit onderzoek dat dit toch nog te vaak gebeurt.

Daarom is er een meerjarig project van het instituut voor verantwoord geneesmiddelengebruik (DGV), gefinancierd door het ministerie van VWS, met als doel de bewustwording van artsen te vergroten om het in principe niet voor te schrijven bij lichte vormen van depressie.

Het GBG (College Beoordeling Geneesmiddelen) beoordeelt of het verantwoord is dat een middel op de markt blijft.  Zij krijgen de informatie over bijwerkingen door van het Lareb, het instituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen bijhoudt. Daar kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden. Het zwartboek zullen we ook zeker naar het CBG sturen.