Reactie: Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

nvb-reactie-30-01-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de uitzending van Radar (30-01-2017): 'Paniek door nieuwe erfpachtregeling'.

Er van uitgaande dat het hier gaat om gemeentelijke voortdurende erfpacht waarbij de canon periodiek wordt herzien dan is een woning financierbaar als de hoogte van de hypotheek past binnen de leencapaciteit van de klant. De leencapaciteit wordt vastgesteld op basis van wettelijke normen waarbij onder meer gekeken wordt naar het inkomen van de klant en de waarde van de woning. Bij een woning op gemeentelijke erfpacht geldt dat de eigenaar ook (jaarlijkse) canon is verschuldigd. In dat geval wordt bij de bepaling van de leencapaciteit ook zo goed mogelijk rekening gehouden met een eventuele verhoging van de canon zodat klanten hun hypotheek ook op termijn kunnen blijven betalen.Zijn er extra voorwaarden aan een hypotheek verbonden als het einde van het erfpachttijdvak in zicht is? (denk aan hogere rente, maximale looptijd van de hypotheek)

Nee, bij voortdurende erfpacht, uitgegeven door de gemeente, gelden dezelfde voorwaarden als bij een ‘normale’ hypotheek: het gaat er om dat financiering verantwoord is en dat de klant de lasten nu en in de toekomst kan dragen.