background branding

Reactie Nutricia

Naar aanleiding van de uitzending over Souvenaid heeft Nutricia onderstaande reactie gegeven.

'Uw vraag over medische claims is eenvoudig te beantwoorden: wij maken geen medische claims. Wij communiceren, conform de warenwet, uitsluitend over de wetenschap achter onze producten met HCP’s die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de patiënt. De HCP kan op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten besluiten of, en zo ja welke voedingstherapie een bijdrage kan leveren in de totale zorg van de individuele patiënt.

Uw vraag over de wetenschappelijk studies hebben wij in een eerder stadium al uitgebreid beantwoord en willen wij nogmaals graag herhalen.

  • Onze onderzoeksorganisatie heeft een ISO 9001-2008 certificering.
  • Onderzoek doen wij conform internationale wetenschappelijke en ethische standaarden om de kwaliteit van klinisch bewijs te garanderen (zoals ICH-GCP guidelines) .
  • Wij publiceren studies voorafgaand aan de studie in openbare klinisch onderzoeksregisters.
  • Voor de Souvenaid studies is een onafhankelijke Data Monitoring Committee ingesteld (DMC).
  • Het Souvenaid onderzoeksprogramma bestaat uit pre-klinische en klinische studies.
  • Er zijn inmiddels meer dan 15 peer reviewed pre-klinische wetenschappelijke artikelen en 5 klinisch wetenschappelijke artikelen verschenen in internationaal toonaangevende vakbladen .
  • Het studieprotocol van de dubbelblind gerandomiseerde studie (Souvenir II) is door de wetenschapscommissie5 (CWO) van het VUmc en de medisch ethische commissies van alle 28 deelnemende Alzheimer onderzoekscentra (in Nederland, Duitsland, Engeland, België en Amerika) voorafgaand aan de start van de studie uitvoerig getoetst en goedgekeurd.
  • Het rapporteren van deze studies gebeurt enkel in wetenschappelijke vakbladen en wordt volledig gedaan volgens de internationale CONSORT6 richtlijnen die de kwaliteit en validiteit van uitkomsten van klinisch onderzoek bewaken. Het uitgangspunt daarbij is dat dit alleen mogelijk is door volledige transparantie van de auteurs waarbij de rol van de sponsor en alle andere betrokkenen wordt weergegeven. Eenzelfde aanpak is gehanteerd voor de Souvenir I studie.
  • Na afronding van de Souvenir II studie zijn alle statistische analyses herhaald en bevestigd door het onafhankelijke Rush Alzheimer Disease Centre (Chicago, USA).