Reactie: Obvion

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 september 2016, over teveel betaalde boeterente, heeft Obvion de onderstaande reactie gegeven.

'De nieuwe Europese regelgeving is nu doorgevoerd in het BW en het BGFO. Obvion hanteert een berekening van de vergoedingsrente conform de eisen die het BGFO stelt. De AFM kan nadere regels stellen met betrekking tot de vergoedingsrente. Er loopt nog een sectorbreed onderzoek van de AFM naar de methode die banken en geldverstrekkers hanteren voor het berekenen van de vergoedingsrente.

Obvion heeft uiteraard ook meegewerkt aan dit onderzoek. We wachten de resultaten af.

Overigens gelden voor iedere klant bij het afsluiten van een hypotheek algemene voorwaarden voor de berekening van de vergoedingsrente bij intern oversluiten, extra aflossen, etc. en handelen wij conform die voorwaarden.'