Reactie: Rabobank

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 september 2016, over teveel betaalde boeterente, heeft de Rabobank de onderstaande reactie gegeven.

'•    De berekening van de boeterente die de Rabobank hanteert is conform de eisen die de BGfo (toezichtswetgeving) daaraan stelt.

•    De recente nieuwe Europese regelgeving is nu doorgevoerd in het BW en in het BGfo.

•    In het BGfo is bepaald dat de AFM nadere regels kan stellen mbt de vergoedingsrente. In dat kader loopt er een sectorbreed onderzoek van de AFM naar de methode die banken hanteren voor het berekenen van de vergoedingsrente.

Rabobank heeft uiteraard ook meegewerkt aan dit onderzoek en wacht de resultaten daarvan af.'