Reactie: Verbond van Verzekeraars

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 14 november 2016, over de forse premiestijging van autoverzekeringen, heeft het Verbond van Verzekeraars de onderstaande reactie gegeven.

'Verbond onderzoekt mogelijkheid hoger beroep Kifid-uitspraak

Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt samen met betrokken verzekeraars de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen in twee uitspraken van de Geschillencommissie van het Kifid. Het Verbond plaatst juridische vraagtekens bij deze uitspraken. Het gaat om uitspraken in twee specifieke zaken.  Verzekeraars zijn van mening dat de Geschillencommissie op basis van deze twee specifieke zaken geen algemene norm kan suggereren. Een zaak in hoger beroep zou daarnaast meer inzicht moeten bieden in de reikwijdte en houdbaarheid van de uitspraken.Beheersbare premieontwikkeling

Verzekeraars proberen altijd tot een beheersbare premieontwikkeling te komen en hun klanten over een eventuele stijging tijdig en helder te informeren. Het Kifid laat zich in deze - en ook in andere zaken - niet uit over de hoogte van premiestijgingen, maar stelt dat bij een stijging van meer dan tien procent in beginsel sprake zou moeten zijn van een nieuw verzekeringscontract. Daarbij zou de verzekeraar in kwestie dus een nieuw aanbod moeten doen aan zijn klant en die zou dat op zijn beurt ook moeten accepteren.

Die uitspraak verbaast het Verbond. Klanten hebben nu al de mogelijkheid bij premieverhogingen om (veelal binnen 30 dagen)  hun polis op te zeggen. De klant bepaalt dus nu al zelf of hij met zijn verzekeraar verder wil na een premiestijging. Afgezien daarvan zijn tegenwoordig de meeste polissen sowieso na een jaar dagelijks opzegbaar.Mogelijk onverzekerd

Het Verbond waarschuwt ook voor een ander probleem als gevolg van de Kifid-uitspraken. Klanten die niet direct reageren op een nieuw verzekeringscontract raken in zo’n situatie mogelijk onverzekerd zonder zich dit zelf te realiseren. Dat lijkt verzekeraars niet in het belang van klanten en dus een zeer onwenselijke situatie. Het Verbond wil dit effect vermijden.

Soms kan een (grotere) stijging van de premie vanuit prudentieel oogpunt noodzakelijk en onvermijdelijk zijn; denk bijvoorbeeld aan exceptioneel grote schades als gevolg van veranderingen in het klimaat. Ook politieke besluiten, denk aan wijzigingen in de sociale zekerheid, kunnen leiden tot fors hogere claims of veranderende risicoprofielen, waardoor een stijging in premie noodzakelijk is om het risico verzekerbaar te houden.'