Reactie Verbond van Verzekeraars op schadeclaim Univé

780x439_reactieverbond.jpg

Hieronder is de reactie van het Verbond van Verzekeraars te lezen bij het item over verzekeraar Univé die de premie van een autoverzekering verhoogt na een schadeclaim. Dit zat in de uitzending van 5 januari 2019.

Verzekeraars hebben geen branche-brede richtlijnen over getuigen. Het civiele bewijsrecht is hierbij het uitgangspunt. De verzekeraar zal onderbouwing van een claim en beschrijving van een schadetoedracht op juistheid en waarheid beoordelen. 'Wie stelt, bewijst' is hierbij een belangrijk uitgangspunt en dat bewijs kan door allerlei middelen – waaronder de getuigenverklaring – worden geleverd. 

Een verzekeraar zal bij een aanrijding bijvoorbeeld altijd alle omstandigheden meewegen, waaronder ook de verklaringen van eventuele getuigen. Een getuige hoeft niet zwaarder in de bewijslast te wegen dan andere elementen die bijdragen aan de beoordeling van een claim. Het gaat om de combinatie van de bewijsstukken als geheel. Ofwel, het opvoeren van een getuige is geen vrijbrief voor het vergoeden van de schade. Iedereen kan daarbij fungeren als getuige. Er worden op voorhand geen personen uitgesloten (familieleden, minderjarigen, etc.). De relatie die de getuige met betrekking tot de betrokken partijen heeft, wordt meestal wel uitgevraagd. Het kan voorkomen dat het bestaan van een nauwe onderlinge relatie tussen getuige en belanghebbende een reden oplevert om meer bewijs ten aanzien van de schadetoedracht te verlangen.

Verzekeraars hebben gezamenlijk ruim 400 fraudecoördinatoren aan het werk om verzekeringsfraude op te sporen. Als een verzekeraar het vermoeden heeft dat er gefraudeerd wordt met valse getuigenverklaringen, dan wordt de zaak in behandeling genomen door zo’n fraudecoördinator. Wij hebben geen cijfers beschikbaar over het aantal fraudezaken waarbij is gefraudeerd met getuigen. Ons idee is dat de vervalste getuigenverklaring een rol kan spelen bij opzetaanrijdingen, vaak uitgevoerd door meer georganiseerde criminele groeperingen. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van een 'getuige' die stelt dat het aangereden voertuig in rijdende staat was terwijl uit technisch onderzoek door de verzekeraar blijkt dat de auto voor de aanrijding al niet meer tot rijden in staat was.

Valselijk opgemaakte getuigenverklaringen zouden ook nog een rol kunnen spelen bij aanrijdingschade die gemeld wordt bij het Waarborgfonds van de Vereende. Dit fonds keert uit aan gedupeerden bij aanrijdingen waarbij de dader onbekend is. Hierbij is het opvoeren van getuigen een belangrijke methode om te onderbouwen dat schade door een onbekend motorvoertuig is veroorzaakt en om in aanmerking te komen voor de vergoeding.