Reactie Vrijopnaam

Schermafbeelding 2022-11-07 om 14.11.16.png

Ook VrijOpNaam saldeert per maand. In een reactie aan Radar laten ze weten dat er op dit moment veel onduidelijkheid is over de te volgen methode. Radar stelde de volgende vragen.

Klopt het dat Vrijopnaam maandelijks saldeert? Zo ja, sinds wanneer doen jullie dit?

Nee, dit klopt niet. Wij salderen de energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) per jaar. Vrijopnaam saldeert het leveringstarief per 1 januari 2022 per tariefperiode. Voor jaarcontracten is de tariefperiode bijvoorbeeld een jaar, voor dynamische contracten geldt een uur als tariefperiode. Tot 1 oktober jl. had een aanzienlijk deel van onze klanten een variabel kwartaalcontract. Dit type contract is per 1 oktober gewijzigd in een variabel maandcontract. Concreet: tot de hoogte van je stroomverbruik in een tariefperiode ontvang je, wat je ons betaalt. We strepen dus alle kosten weg. Alleen voor wat je meer opwekt dan je verbruikt per tariefperiode krijg je een terugleververgoeding.

Waarom kiezen jullie hiervoor, ondanks uitspraken van de ACM en minister Jetten dat salderen jaarlijks moet?

Vrijopnaam volgt vanzelfsprekend de aangepaste regelgeving. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de te volgen methode. De minister is alleen helder over het salderen op jaarbasis. Die duidelijkheid is er nog niet met betrekking tot de verrekening en facturering bij variabele (uur)contracten van het overgebleven saldo aan afgenomen elektriciteit. Zodra het ministerie van EZK de aangepaste regelgeving definitief en volledig heeft gepubliceerd en deze is geaccordeerd in de Tweede Kamer wordt de jaarnota van klanten waar nodig aangepast. De verwachting is dat begin december (via een Nota van Wijziging) de regelgeving wordt aangepast. We zullen alle klanten die stroom in het net invoeden hierover tegen die tijd een e-mail sturen.

Jullie bieden een terugleververgoeding van 5 cent per kwh. Waar is deze vergoeding op gebaseerd?

 (A) De waarde (in euro’s) van een kWh stroom is afhankelijk van het tijdstip waarop deze kWh wordt geproduceerd. Stroomprijzen op de markt wisselen sterk en zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Op mooie zomerdagen tussen 11:00 en 16:00 wordt de meeste zonnestroom geproduceerd maar is helaas steeds vaker de stroomprijs nihil of zelfs negatief. Daarnaast laat de productie van ‘zonnestroom op dak’ zich lastig voorspellen. Dit neemt extra (onbalans) kosten met zich mee. 

Een terugleververgoeding is alleen relevant indien meer geproduceerd wordt dan verbruikt. Deze momenten van ‘overtollige’ productie kennen een fors lagere stroomprijs. 

Is dit volgens jullie een redelijke vergoeding?

De bedoeling is huishoudens te motiveren zelf (zonne)stroom te produceren. De overheid neemt aan dat bij een terugverdientijd van tussen de 6 tot 7 jaar huishoudens bereid zijn te investeren. Binnen de huidige marktomstandigheden en salderingsregeling ligt de terugverdientijd zelf ergens tussen de 2 tot 3 jaar. Het voordeel voor huishoudens mét zonnepanelen dient niet het nadeel te zijn voor huishoudens zónder zonnepanelen (op eigen dak). 

Lees meer over salderen