Reactie: Wethouder grondzaken Utrecht Kees Geldof

erfpacht-utrecht-30-01-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van Wethouder grondzaken Utrecht Kees Geldof op de uitzending van Radar (30-01-2017): 'Paniek door nieuwe erfpachtregeling'.

In Utrecht zijn er ongeveer 3500 woningen die grond in erfpacht hebben van de gemeente Utrecht, waarbij de erfpacht niet eeuwigdurend is afgekocht. Deze erfpachters “huren” de grond van de gemeente voor een erfpachttijdvak van 50 jaar. Tussen ongeveer 2030 en 2040 loopt het erfpachttijdvak van 50 jaar af. Aan het eind van het erfpachttijdvak kunnen erfpachters de erfpacht afkopen, dan wel kiezen voor het jaarlijks betalen van een canon (de huur van de grond). Dit is opgenomen in de voorwaarden, die onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst die de eigenaren bij de aankoop van de woning zijn aangegaan.

 

De erfpachtvoorwaarden maken ook tussentijdse afkoop mogelijk. Op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad is door het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan voor een regeling om erfpachters tegemoet te komen. Het voorstel houdt een aanbod in om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen tegen een gunstiger tarief dan bij de huidige afkoopregeling het geval is.

 

Ik realiseer me dat het nog steeds kan gaan om hoge bedragen die erfpachters raken in hun portemonnee. Om die reden vind ik het belangrijk dat de erfpachters, nog ruim voor het einde van het erfpachttijdvak, bewust zijn van hun toekomstige financiële verplichtingen en tijdig maatregelen kunnen treffen om hun erfpacht af te kopen.