background branding

Reacties politiek op premievrij opgebouwd pensioen

ANP-369826260.jpg

In de uitzending van 9 november 2019 werd er aandacht besteed aan het premievrije opgebouwde pensioen van arbeidsongeschikten. Lees hier de reacties uit de politiek en bekijk via deze link de uitzending.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaat Kamervragen stellen: 'Ik vind het een maatschappelijke taak van pensioenfondsen om zelf mensen aan te schrijven en ik wil weten waarom de pensioenfondsen niet zelf aan de bel hebben getrokken toen het UWV problemen had, maar het geld lekker in het fonds hebben laten staan. Ze hebben namelijk een maatschappelijke taak en functie. Als het nodig is passen we de wet aan, maar fondsen kunnen zich niet achter de wet verschuilen. Ze hebben de mogelijkheid om het arbeidsongeschiktheidspensioen wel uit te keren'.

Roald van der Linde van de VVD: 'Als deze feiten en schattingen kloppen, heeft de minister een klus te klaren. Het gaat hier om mensen die hard hebben gewerkt en voor wie premie is betaald. Ik wil hier graag meer over weten en zal de minister Koolmees schriftelijk om opheldering te klaren'.

PVV-Kamerlid Leon de Jong wil dat er een parlementaire enquête wordt gehouden over het UWV. 'Op korte termijn is er een plenaire mogelijkheid in de Tweede Kamer om vragen te stellen en dat ga ik doen. De minister moet ervoor zorgen dat de pensioenfondsen zich niet achter de wet kunnen beschermen. Als het toch nodig is om een wijziging aan te brengen, dan moet hij dat doen.'

Ook Paul Smulders van GroenLinks is niet blij: 'UWV en pensioenfondsen moeten stoppen met verstoppertje spelen en vingerwijzen. Het is ongepast om zich achter een wet te verschuilen en de schuld bij arbeidsongeschikten te leggen. Dit moet snel worden gefixt en opgelost, zodat mensen krijgen waar ze recht op hebben'.

Corrie van Brenk van 50Plus: 'Wij ontvangen in korte tijd steeds meer zorgelijke signalen dat pensioenfondsen hun zaakjes administratief niet op orde hebben. Hopelijk is dat niet de reden achter de onverteerbare opstelling van een groot deel van de pensioenfondsen in deze kwestie. Een aantal fondsen gaf al het goede voorbeeld. Dan kunnen de andere zich toch niet gaan verschuilen achter een wetsartikel, om te voorkomen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Waar ze zelfs voor betaald hebben. Bovendien, juist deze mensen zijn al gedupeerd, ze mogen dan niet nog eens gestraft worden!'

De SGP laat in een reactie weten de situatie onwenselijk te vinden. 'Ook al zouden pensioenfondsen formeel niet de plicht hebben om iets met de informatie van het UWV te doen, toch is het wenselijk dat ze daar wel een actie aan verbinden. Zij hebben de informatie en kennis om de premievrije pensioenopbouw in gang te zetten. Arbeidsongeschikten, een kwetsbare groep, hebben dat meestal niet. Het is de morele plicht van pensioenfondsen om iets met de informatie, die ze van het UWV, krijgen te doen. Daarnaast, als de arbeidsongeschikte hoort dat het UWV zijn arbeidsongeschiktheid doorgegeven heeft aan het pensioenfonds, mag deze persoon ervan uitgaan dat hij/zij het niet zelf nogmaals hoeft door te geven.'

Femke Merel van Kooten: 'Het is onethisch en onrechtvaardig om een kwetsbare groep als arbeidsongeschikten, die blijkbaar in veel gevallen niet op de hoogte is van de regeling, te eisen dat zij "zichzelf eerst maar moeten melden". Het is ook niet in de geest van de wettelijke regeling zoals de wetgever die bedoeld heeft. Ik vind dat de pensioenfondsen de arbeidsongeschikten die hierop aanspraak kunnen maken, actief moeten informeren. Arbeidsongeschikten moeten krijgen waar zij recht op hebben. De minister moet de pensioenfondsen hier dringend op bijsturen'.