background branding

Rechtsbijstandverzekering - Reactie DAS

20190403_DAS_logo.png

Radar heeft rechtsbijstandverzekeraar DAS om een reactie gevraagd op het item over rechtsbijstandverzekeringen die juristen vaste bedrag per dossier aanbieden. De reactie van DAS is hier te lezen.

'We kijken voortdurend naar mogelijkheden om onze klanten voortvarend en naar tevredenheid te ontzorgen en bij te staan. Om ook bij piekbelastingen onze klanten snel te kunnen helpen, is DAS in december 2018 gestart met een pilot om extern dossiers uit te besteden bij twee partijen (EMR en USG). Dit is een kleinschalig experiment op een beperkt aantal rechtsgebieden (arbeidsrecht en verbintenisrecht).

In onze reguliere bedrijfsvoering worden klanten geholpen door DAS specialisten. Bij DAS werken meer dan 600 gespecialiseerde juristen die hun expertise maximaal inzetten voor onze klanten. We hebben specialisten in ruim 40 rechtsgebieden in dienst.

Wij hebben na een zorgvuldige en uitvoerige selectie voor EMR en USG gekozen. Beide partijen werken al langer voor verschillende rechtsbijstandsverzekeraars. Jullie geven aan dat een van onze partners, EMR, voor extreem lage prijzen (375 euro tot 425 euro exclusief BTW) aan derden uitbesteedt. DAS is erg geschrokken van deze, voor ons onbekende, prijsafspraken. Deze tarieven zijn te laag en DAS heeft deze tarieven ook nooit betaald of afgesproken. De bedragen die door Radar genoemd worden en die wij met EMR overeengekomen zijn, verschillen substantieel. DAS heeft EMR om opheldering gevraagd. EMR heeft ons bevestigd dat geen van de uitbesteding door DAS tegen dergelijke lage tarieven in de markt is gezet.

  • We zoeken dit tot de bodem uit.
  • Per direct zetten wij geen nieuwe dossiers meer uit bij EMR.
  • We zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met klanten die door EMR bijgestaan worden, om in kaart te brengen of zij tevreden zijn met de juridische hulp die zij momenteel ontvangen.

Aanvullende toelichting op eerdere antwoorden aan Radar inzake uitbestedingen

In de beantwoording van jullie eerdere vragen, zijn we uitgegaan van de reguliere werkwijze van DAS. De kleinschalige pilot waarbij een beperkt aantal zaken sinds december 2018 is uitbesteed, was hierin niet meegenomen. Hieronder hebben wij aanvullingen op onze eerdere antwoorden cursief gemaakt.

13. Besteedt u zaken uit aan netwerkkantoren of externe juristen die niet op de loonlijst staan van de verzekeraar?

Ja zeker, als dat de keuze van de klant is. In dit antwoord refereren wij aan externe uitbestedingen bij vrije advocaatkeuze en het procesmonopolie. De kleinschalige pilot hebben we buiten beschouwing gelaten.

15. Werkt u voor extern ingehuurde partijen met vaste bedragen (zogenoemde fixed fees) per dossier?

DAS werkt met een flexibele schil, wat betekent dat DAS gebruik kan maken van gedetacheerde juristen. DAS is in december 2018 gestart met een pilot om extern dossiers uit te besteden bij twee partijen. Dit is een kleinschalig experiment om bij piekbelastingen onze klanten sneller te kunnen helpen en ontzorgen. We zijn erg geschrokken van deze, voor ons onbekende, prijsafspraken met onderaannemers van onze toeleverancier.

16. Zo ja, voor welke bedragen voor bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of arbeidsrechtelijk dossier?

Concurrentiegevoelige informatie; is niet openbaar. Jullie geven aan dat een van onze partners, EMR, voor extreem lage prijzen (375 euro tot 425 euro exclusief BTW) aan derden uitbesteedt. DAS is erg geschrokken van deze, voor ons onbekende, prijsafspraken. Deze tarieven zijn te laag en DAS heeft deze tarieven ook nooit betaald of afgesproken. DAS heeft EMR om opheldering gevraagd. Per direct zetten wij geen nieuwe dossiers meer uit bij EMR. We zoeken dit tot de bodem uit.

17. Werken deze externe partijen uit naam en op briefpapier van uw verzekering?

In de kleinschalige pilot treden de externe partijen op namens DAS. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de externe partner voldoet aan alle kwaliteitseisen, normen en regelgeving (o.a. Keurmerk Klantgericht Verzekeren, ons eigen Klant Tevredenheid Onderzoek, tussentijdse NPS metingen en vrije advocaatkeuze).'