Rechtszaken tegen het verzamelen van medische gegevens

medische-gegevens-privacy-14022019.jpg

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert vrijdag 15 februari twee vervolg rechtszaken tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Reden hiervoor is dat de AP weigert stappen te ondernemen tegen het verzamelen van medische gegevens van Nederlanders.

De eerste rechtszaak gaat over de manier waarop zorgverzekeraars medische gegevens verzamelen en verwerken. Vrijbit vroeg het AP om hier een einde aan te maken. De AP wees dit verzoek af. De wijze waarop zorgverzekeraars gegevens verzamelen is volgens Vrijbit in strijd met nationale en internationale wetten.

Diagnose Informatie Systeem

De tweede rechtszaak gaat over het Diagnose Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het DIS bevat informatie over bepaalde zorgactiviteiten, zoals het aantal gestelde diagnoses. De gegevens die hierin staan moeten zorgaanbieders volgens de wet afstaan. Maar de gegevens in het DIS stelt het NZa ook beschikbaar aan derden. Volgens Vrijbit zijn gegevens in het DIS te herleiden naar personen.

Vervolg rechtszaken

Op 10 maart 2017 vonden deze voor het eerst zittingen plaats. De rechter kwam toen met een voorlopige uitspraak dat de AP 'gebreken in de besluitvorming moest herstellen'. De AP vroeg meerdere malen om uitstel en inmiddels zijn de deadlines voor alle twee de zaken verlopen. De rechtbank heeft nog steeds geen definitieve uitspraak gedaan.

De vervolgzittingen vinden plaats op vrijdagmiddag 15 februari 2019 in Utrecht.