Recreatievaart weer mogelijk door herinvoering zomerregime sluizen en bruggen

RecreatieWater_20.05.2020.jpg

De meeste bruggen en sluizen in Nederland worden vanaf Hemelvaartsdag weer op zomerregime bediend. Dat betekent dat de recreatievaart er weer gebruik van kan maken. Rijkswaterstaat waarschuwt om ook op het water drukte te vermijden en anderhalvemeter afstand te houden.

Bijna alle waterbeheerders en provincies besloten eind maart om de start van het vaarseizoen op 1 april uit te stellen wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Daardoor konden alleen de beroepsvaart en hulpdiensten op afroep om bediening van een brug of sluis vragen. De vaarwegen werden niet afgesloten om de beroepsvaart niet te hinderen. Mede om die reden stelde Rijkswaterstaat het zomerregime niet uit.

Hetzelfde regime

Brancheorganisatie HISWA-RECRON is blij dat vanaf donderdag bijna overal op het water weer hetzelfde regime geldt. 'Als het overal anders is, leidt dat tot opstoppingen van plezierboten die niet verder kunnen. Files op het water moeten we juist voorkomen vanwege besmettingsgevaar.'

Coronamaatregelen

In sluizen van Rijkswaterstaat gelden coronamaatregelen, aldus de dienst woensdag. Dat betekent dat schippers afstand van elkaar moeten houden en niet langszij mogen aanleggen. Kolken zullen daardoor eerder vol zijn, wat voor langere wachttijden kan zorgen.

Raadpleeg actuele watergegevens

Rijkswaterstaat en HISWA-RECRON raden pleziervaarders aan om voor vertrek actuele watergegevens te raadplegen op vaarweginformatie.nl of waterrecreatienederland.nl.

Meer over