background branding

Regelmatige controle bloeddruk en bloeddrukmedicatie

bloeddruk-opmeten-bovendruk-onderdruk-medicatie-780.png

Sinds vorige week is er een nieuwe richtlijn voor artsen die bepaalt wanneer er medicatie voorgeschreven moet worden. Wat houdt deze richtlijn in, en gaat het ervoor zorgen dat er minder pillen worden geslikt? Want wat uit de opmerkingen uit enquête ook blijkt, is dat bloeddrukverlagers vervelende bijwerkingen kunnen geven.

In Amerika is de bloeddruk om te starten met medicatie met het ingaan van de nieuwe richtlijn gedaald van bovendruk 140 naar bovendruk 130. Nederland volgt deze richtlijn níet, maar heeft wel een paar aanpassingen gedaan. Radar is benieuwd naar de ervaring van mensen die bloeddrukverlagers gebruiken.

Bijna 10.000 mensen die op dit moment bloeddrukverlagers gebruiken, vulden een vragenlijst van Radar over dit onderwerp in. De grootste groep (64%) is 66 jaar of ouder. Een ruim kwart (27%) is 56 - 65 jaar. 8 procent is 46 - 55 jaar. Slechts 1,5 procent is 45 jaar of jonger.

Langdurig gebruik bloeddrukmedicatie

Bloeddrukverlagers worden geslikt om het risico op hart - en vaatziekten te verkleinen. Het is daarmee een medicijn dat veel mensen jarenlang slikken. Van de ondervraagden gebruikt de helft de bloeddrukmedicatie nu tussen de 1 en 10 jaar. 19 procent tussen de 10 en 15 jaar, nog eens een kwart gebruikt de medicatie al langer dan 15 jaar.

Bloeddrukverlagers werken dus vooral preventief: om ziekte te voorkomen. Echter, ze kunnen wel bijwerkingen hebben. Zo schrijft een respondent:

‘Ik stop weleens bewust met de medicatie, vanwege de hevige bijwerking die ik ervaar. Ik stop dan een maand en begin dan weer.’

Sommige respondenten noemen ook het wisselen van merk: iedere keer een generiek medicijn. Zij ondervinden bijvoorbeeld bijwerkingen, of zijn bezorgd vanwege berichten over vervuiling van de medicatie. Zoals onlangs, toen de gezondheidsinspectie een aantal bloeddrukmedicijnen terugriep vanwege vervuiling met een (waarschijnlijk) kankerverwekkende stof.

‘Ik gebruik deze medicatie sinds 1 januari 2019 niet meer. Ik heb deze zelf afgebouwd naar aanleiding dat ik een generiek middel moest gebruiken. Ik heb dat geweigerd, ik heb dat jaren terug al eens moeten doen met het effect van veel maag en buikpijn. Daarom mijn besluit deze medicatie in zijn geheel niet meer te nemen.’

Zelf met medicatie stoppen, dat willen we niet aanraden. Meer regelmaat in de controle van je medicijngebruik echter wel. En dat is wat de nieuwe richtlijn voorschrijft. Zoals huisarts Tjin-a-Ton in het tv-item van Radar oproept: Als je huisarts je niet op controle vraagt, neem dan zelf contact op voor een jaarlijkse check.

Veel tussentijdse controle bloeddruk

Slechts 2 procent is nog nooit tussentijds gecontroleerd. Van deze groep gebruikt een derde de bloeddrukverlagers ook nog maar korter dan een jaar gebruikt. Van de mensen die de medicatie nog geen jaar gebruiken, heeft 90 procent al wel eens een tussentijdse controle heeft gehad (of gedaan).

Uit de cijfers van alle respondenten blijkt ook dat een overgrote meerderheid, 88 procent, vaker dan eens per jaar een controle heeft gehad of gedaan. Nog eens 8 procent heeft dat eens per 2 jaar. Nog geen 1 procent heeft minder vaak dan eens per 5 jaar een controle.

Bloeddrukcontrole bij huisarts of sportschool

De meeste controles gebeuren op initiatief van de huisarts: 75 procent van de gevallen. 43 procent neemt zelf (weleens) initiatief, in 28 procent is dat een specialist. In sommige gevallen, zo lezen we in de open antwoorden, wordt de bloeddruk gecontroleerd wanneer mensen bloed afgeven, als donor bij de bloedbank. Bij anderen ligt het initiatief bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de sportschool.

Bijna de helft van de ondervraagden (49%) controleert de bloeddruk (weleens) zelf. 11 procent van de mensen controleert enkel zelf. Velen hebben daartoe een apparaat, een enkeling laat weten de bloeddruk ook te kunnen aflezen van het sporthorloge. Bij 89 procent van de gevallen komt aan de bloeddrukmeting (ook weleens) een huisarts of specialist te pas. 51 procent laat de controle altijd door een huisarts of specialist doen.

Vaak wordt een bloeddrukmeting gedaan in combinatie met een andere behandeling, of in het kader van een algehele check-up. Zo schrijft iemand: ‘2x per jaar heb ik een apk-keuring’. Ook zijn er mensen die eerder wel, maar inmiddels geen bloeddrukverlagers meer slikken, doordat zij het op een andere manier hebben weten te verlagen:

‘Ik zou bloeddrukmedicatie moeten nemen, maar door het gebruik van kalium/magnesium heb ik mijn bloeddruk kinnen normaliseren.’

Bij de nieuwe richtlijn is het ook de bedoeling dat een arts niet alleen de bloeddruk meet, maar ook kijkt naar het hele plaatje, zo laat huisarts Tjin-a-Ton weten in het tv-item van Radar: zo nodig kunnen er ook leefstijladviezen worden gegeven.

Bekijk voor meer informatie over de nieuwe richtlijn in de bloeddrukmeting de tv-uitzending over dit onderwerp:

Nieuwe richtlijn bloeddrukmedicatie, waar gaat dat toe leiden?

Over het onderzoek over bloeddrukmedicatie
Aan dit onderzoek deden 12.879 mensen mee, waarvan 9.571 op dit moment bloeddrukmedicatie gebruiken. De meeste respondenten zijn onderdeel van het Radar Testpanel, een groep van tienduizenden mensen verspreid over Nederland. Zij vullen de vragenlijsten van Radar over uiteenlopende onderwerpen in, en laten zo hun ervaringen en meningen meetellen. Ook meedoen? Een panellidmaatschap is gratis, je vindt de intake-vragenlijst hier.