Regels nodig voor inzetten zorgdieren

zorgdieren-780-21052019.jpg

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen met een fysieke of mentale beperking te helpen, maar het ontbreekt daarbij aan professionele eisen. Om het welzijn van mensen en dieren te garanderen, moet de sector hier nodig iets aan doen, adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Het onafhankelijke adviesorgaan pleit in een dinsdag verschenen rapport voor oprichting van een beroepsvereniging. Die kan bijvoorbeeld criteria opstellen, een keurmerk in het leven roepen, scholingsprogramma’s ontwikkelen en opleidingen accrediteren. De overheid en zorgverzekeraars zouden vervolgens kunnen eisen dat aanbieders zich certificeren.

Professionals kunnen zich zodoende onderscheiden van de rest. Momenteel kan iedereen zonder enige vorm van scholing, vaardigheden of kennis dierondersteunde interventies aanbieden, zo signaleert de raad.

Honden, paarden, konijnen, katten, cavia’s, kippen en tal van andere dieren worden ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen. De sector groeit al jaren. Alleen al het aantal zorgboerderijen is toegenomen van zo'n 200 rond de eeuwwisseling tot duizend nu. Dieren spelen een rol in de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische stoornissen, van autisme tot ADHD en van dementie tot depressie.

Internationale vakorganisaties essentieel voor kwaliteit

Een deel van de sector heeft de kwaliteit op orde. Zo gelden voor blindengeleidehonden allerlei eisen. Zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen geleidehonden van opleiders die zijn aangesloten bij erkende internationale vakorganisaties. De opstellers van het advies zouden graag zien dat dit voorbeeld wordt gevolgd bij andere 'zorgdieren'. Daarnaast pleit de raad voor meer onderzoek naar het welzijn van dieren die worden ingezet voor assistentie of therapie.

Bron: ANP