background branding

'Regie nieuw medisch dossier bij patiënt'

patientendossier-19-03-2018-780.jpg

Er komt mogelijk een nieuw systeem met gegevens van patiënten. De Patiëntenfederatie is bezig met een proef waarbij alle gegevens die van iemand bekend zijn bij onder meer huisarts, apotheek en ziekenhuis samengevoegd worden.

'We maken afspraken over een standaard waarbij die gegevens gebundeld kunnen worden als de patiënt en zorgverlener het allebei willen', zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in de Volkskrant.

Betere uitwisseling van gegevens

Iedereen, ook laaggeletterden, moet volgens Bruins met het systeem, de zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo), overweg kunnen. 'Er wordt nu een praktijkproef gedaan, die in de zomer afgerond moet zijn.' De informatie wordt via apps gebundeld. Het moet leiden tot een betere uitwisseling van gegevens, waardoor bijvoorbeeld misverstanden tussen zorgverleners over medicijngebruik voorkomen kunnen worden.

Patiënt bepaalt welke gegevens in pgo komen

Het ministerie van Bruins geeft 3 miljoen subsidie aan het project, dat veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. 'De regie ligt bij de patiënt', die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer. Patiënten bepalen dus zelf welke gegevens er in de pgo komen. Dat doen ze in overleg met zorgverleners zoals de huisarts, apotheker, het ziekenhuis en de fysiotherapeut.

Volgens de Patiëntenfederatie moet de beveiliging van het systeem aan de hoogste eisen voldoen en beter worden dan DigiD, het beveiligde communicatiesysteem van de overheid. Bruins wijst erop dat er al apps zijn waar medische gegevens mee gebundeld kunnen worden. 'Nu worden de spelregels vastgelegd', aldus de minister.

Bron: ANP