Renske Leijten dient Kamervragen in na Radar-uitzending over faillissementsgolf energiebedrijven

Renske Leijten 20042022-min.png

Het SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft naar aanleiding van de Radar-uitzending over de golf aan failliete energiemaatschappijen Kamervragen ingediend om consumenten beter te beschermen bij het faillissement van een energiemaatschappij. Ook pleit de politica voor een publieke aanbieder van energie.

Vanavond is er in de Tweede Kamer een commissiedebat Klimaat en Energie. Het SP-Kamerlid Leijten vindt dat bij het faillissement van een energiebedrijf klanten de dupe zijn. Ze vindt ons energiesysteem 'vermarkt' en toezichthouder ACM heeft te weinig bevoegdheden om tijdig in te grijpen als het mis dreigt te gaan. 'De SP pleit voor een publieke aanbieder van energie, die garant staat als een bedrijf failliet gaat en die voorkomt dat klanten ineens met gigantische prijswisselingen geconfronteerd worden als zij moeten overstappen. Een veilige haven, want energie is een eerste levensbehoefte', aldus Leijten.

Kamervragen

Deze acht Kamervragen heeft Renske Leijten (SP) ingediend bij Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie naar aanleiding van de Radar-uitzending van 28 februari.

energieleverancier die het meeste geld betaalt voor de overname van het klantenbestand van de failliete leverancier, het klantenbestand overneemt?
2)      Wordt er gekeken naar de liquiditeit en solvabiliteit van de nieuwe energieleverancier, die de failliete energieleverancier overneemt?
3)      Hoe wordt de hoogte van de tarieven bepaald door de overname partij? Koopt de energieleverancier de energie in op de dagmarkt (EPEX), of via de lange termijnmarkt ENDEX per maand, kwartaal of per jaar?
4)      Waarom zijn de marges die energieleveranciers in rekening brengen zo sterk toegenomen? Kunt u aangeven welke factoren hierin meespelen?
5)      Deelt u de mening dat er te weinig transparantie is over de opbouw van de prijs die bij klanten in rekening wordt gebracht? Kunt u uw antwoord toelichten?
6)      Kunt u aangeven hoe groot de winsten van energieleveranciers zijn gegroeid dankzij het stijgen van de energieprijs?
7)      Hoe gaat u ervoor zorgen dat er meer transparantie ontstaat over de marges tussen de inkoopprijs en de prijs die bij klanten in rekening wordt gebracht door energieleveranciers? 
8)      Deelt u de mening dat de ACM meer bevoegdheden moeten krijgen om eerder te kunnen ingrijpen bij financiële problemen en niet pas de leveringsvergunning intrekken als de energieleverancier failliet is?