background branding

Rente op studieschuld gaat omhoog

studenten schuld rente.jpg

Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ongeveer 140.000 studenten moeten meer gaan betalen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Iedereen die studieschuld aflost, heeft een rentevaste periode van vijf jaar. De rentestijging geldt dus voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder zijn begonnen met terugbetalen.

Sinds 2016 was de rente 0 procent, maar volgend jaar stijgt die naar 0,46 procent voor studenten van het hbo en de universiteit. Maar wie voor de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerde, en dus volgens de regels van het oude stelsel terugbetaalt, gaat 1,78 procent betalen. Datzelfde percentage gaat gelden voor mbo'ers, of zij nu voor of na 2015 studeerden. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil dit gelijktrekken als de basisbeurs terugkeert. Het is de bedoeling dat die terugkomt in het studiejaar 2023-2024.

Update

Studenten pleiten voor renteplafond studieschuld

De stijging van de rente op studieschulden zal studenten en oud-studenten ‘nog meer financiële kopzorgen’ geven, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voorzitter Terri van der Velden pleit voor een renteplafond.

Zorgen nemen toe

Het rentepercentage neemt toe door de gestegen inflatie, legt het ISO uit. De stijging van de rente leidt volgens Van der Velden nog niet direct tot serieuze financiële problemen, maar ‘wel zien we een onheilspellend scenario voor ons waarin het rentepercentage de aankomende jaren de pan uit gaat rijzen.’

'Renteplafond zou verademing zijn'

De rentestijging ‘zadelt studenten met grote onzekerheid op, terwijl deze groep al meerdere financiële tegenvallers voor de kiezen heeft gehad’, zo vindt het ISO. Om iets van die onzekerheid weg te nemen zou een maximale rente een goed idee zijn. Van der Velden: ‘Het zou een verademing zijn om te weten dat het blok aan je been niet oneindig kan groeien.’

'Renteverhoging extra klap'

Het ISO is een koepel van medezeggenschapsraden van studenten van universiteiten en hogescholen. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is niet blij met de renteverhoging. Voorzitter Joram van Velzen zegt in Spraakmakers op NPO Radio 1 dat het een extra klap is voor studenten die afgelopen jaren al meer moesten lenen, bijvoorbeeld omdat in coronatijd hun bijbaan wegviel. Schulden worden dus hoger, ‘juist nu we net hebben gezegd: dat leenstelsel, die enorme schulden, dat willen we niet.’

Een petitie van de LSVb voor het bevriezen van rente werd zo'n 100.000 ondertekend. Vorige week overhandigde de studenten de petitie Stop de Renteverhoging aan de Eerste Kamer. Daar staat een motie voor het bevriezen van de rente op de agenda.

Ander rentepercentage voor MBO'ers

Oud-mbo'ers die dan al afbetalen houden voor de hele periode dat ze terugbetalen een ander rentepercentage. Hetzelfde geldt voor andere studenten die voor 2015 afstudeerden. Dat de percentages ooit anders zijn geworden, is volgens het ministerie een 'politieke beslissing' geweest toen het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd.

Invloed op eventuele hypotheek

Door het leenstelsel komen oud-studenten met veel grotere schulden op de arbeidsmarkt. Voor hen gelden andere regels voor het terugbetalen. Zij mogen daar 35 jaar over doen. Daarna wordt de restschuld kwijtgescholden. Ook telt hun totale schuld minder zwaar mee bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek. Studenten die voor 2015 studeerden en hun beurs bij hun afstuderen als gift kregen, moeten het geld binnen vijftien jaar terugbetalen. Hun maandelijkse lasten zijn hoger en dus tellen die zwaarder voor een hypotheek.

'DUO houdt rekening met persoonlijke situatie'

Dijkgraaf zegt in een reactie zich voor te kunnen stellen dat (oud-)studenten zich zorgen maken over de rentestijging. 'Vooral in een tijd dat veel zaken duurder worden.' De minister benadrukt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor de uitvoering, 'rekening houdt met je persoonlijke situatie'.

Bron: ANP